2017–2018 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Andrius Damušis Metodininkas
2. Anglų kalbos Andžela Grikietienė Metodininkė
3. Rusų/vokiečių kalbų Vanda Unguraitienė Metodininkė
4. Matematikos/informatikos Virginija Bartkuvenė Metodininkė
5. Socialinių mokslų Regina Aleksienė Metodininkė
6. Gamtos mokslų Daiva Paškauskienė Metodininkė
7. Dorinio ugdymo Daiva Tartėnienė Vyresnioji mokytoja
8. Menų ir technologijų Reda Viktažentienė Metodininkė
9. Kūno kultūros Jūratė Krukauskaitė Aušrotienė Metodininkė
10. Klasės auklėtojų Vilma Balandienė Metodininkė