„Ačiū, kad leidai gyventi“

Lapkričio 23 d. II B, II C ir II F klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Ačiū, kad leidai gyventi“. Šioje akcijoje dalyvauti pakvietė Vilkaviškio dekanato Šeimos centras, kuris šią akciją ir organizavo. Dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Prelatas padėkojo ir pasidžiaugė, kad gyvybės svarba yra aktuali ir jauniems žmonėms. Paskatino būti dėkingus savo tėvams, kurie leido mums gimti, išvysti šviesą ir džiaugtis gyvenimu. Taip pat pakvietė visus kartu melstis už tuos, kuriems nebuvo leista to patirti.

Po šv. Mišių Katedros šventoriuje uždegėme žvakeles, iš kurių sudėliojome širdį bei paleidome baltus balionus, kurie simbolizavo negimusius kūdikėlius. Ši patirtis, manau, kiekvienam leido suprasti, kad esame atsakingi gyvenime už savo pasirinkimus ir už savo veiksmus. Kartu akcijoje dalyvavo ir gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ž. Čekanavičienė, biologijos mokytoja D. Paškauskienė.

Dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytoja Eglė Čiaučionaitė