Darbuotojų poreikis

Pareigybės pavadinimas: istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas.

Darbo krūvis: 0,9 etato (20 kontaktinių valandų per savaitę).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas) priklausys nuo mokytojo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 6,42 iki 9,02.
Pareigybės lygis – A2.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Siekiantis dirbti istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoju, pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus (žiūrėti pareigybės aprašymą).

Gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas.
Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (rūpintojais, teisėtais vaiko atstovais), mokytojais, kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Jei turima, pridėti pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas: specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų (60 val.) programos pažymėjimą (jei pretendentas turi), gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.
  6. Galima pateikti buvusių darboviečių vadovų rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Atranka istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigoms užimti – pokalbis.
Pokalbis numatomas 2020 m. liepos 29 d. nuo 13.00 val. Pretendentai, atitinkantys skelbimo reikalavimus dėl konkretaus pokalbio laiko bus informuojami individualiai.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. liepos 9 d. iki liepos 24 d.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., penktadieniais – 9.00–15.00 val. 101 kab. (raštinė) Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Vienybės g. 52, Vilkaviškis, elektroniniu paštu ausros.rastine@vilkaviskis.lt arba registruotu paštu.

Informacija teikiama tel. 8 342 20950, el. paštas – direktorius@vilkaviskioausra.eu
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, išdėstytus aukščiau ir laiku pateikę visus dokumentus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Skelbimo data – 2020 m. liepos 8 d.