2015 m.

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
5. Aiškinamasis raštas

 

2015 m. 3-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
5. Aiškinamasis raštas

 

2015 m. 2-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas