Viešieji pirkimai 2017 m.

Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

L. e. p. Direktorės įsakymas dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiu galios

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pirkimų organizavimo aprašas

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos numatomas pirkimų planas

2017 m. I ketv. 2017 m. pirmajame ketvirtyje atlikti mažos vertės pirkimai  
2017 m. II ketv. 2017 m. antrajame ketvirtyje atlikti mažos vertės pirkimai  
2017 m. III ketv. 2017 m. trečiajame ketvirtyje atlikti mažos vertės pirkimai  
2017 m. IV ketv. 2017 m. ketvirtajame ketvirtyje atlikti mažos vertės pirkimai  
2017 m. 2017 m. vykdytų viešųjų pirkimų sąrašas  


Viešojo pirkimo ar procedūrų ataskaita