Asociacija „Aušriečiai“ 2% parama

Kas yra „Aušriečių“ asociacija ?

„Aušriečių“ asociacija įkurta 2004 m. balandžio 6 dieną mokinių iniciatyva. Asociacijos nariu gali būti asmenys nuo 14 metų amžiaus, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas. Pagrindinės asociacijos pajamos – 2% pajamų mokesčio, kurį perveda dauguma gimnazijos mokytojų bei aptarnaujančio personalo darbuotojų, taip pat dalis gimnazijos mokinių tėvų. Pinigai yra naudojami įvairiems gimnazijoje vykstantiems renginiams organizuoti, projektams, mokinių švietimui, ekskursijoms ir kt. Kiekvienais metais „Aušriečių“ asociacija knygyno čekiais apdovanoja abiturientus, gavusius brandos atestatą su pagyrimu.

Gerbiami tėveliai, mokytojai, dirbantys gimnazijos bendruomenės nariai, buvę mokiniai, vilkaviškiečiai

Maloniai prašome 2% pajamų mokesčio skirti „Aušriečių“ asociacijai. Iki gegužės 1 dienos užpildžius formą FR0512 Jūsų 2 procentai nuo praeitais metais jau sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti „Aušriečių“ asociacijai. Mes įsipareigojame Jūsų skirtas lėšas ir toliau panaudoti efektyviai ir skaidriai.

Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą ?

Apsisprendę paremti asociaciją Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512 „Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą“.

Prašymo formą FR0512 galima rasti mokesčių inspekcijoje, Statybininkų g.13,Vilkaviškis internete adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf. Paramos formą FR0512 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

„Aušriečių“ asociacijos rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas: 300015731
Paramos gavėjo pavadinimas: „Aušriečių“ asociacija
Adresas: Žalumynų g. 66, Vilkaviškis
Banko pavadinimas: DNB
Atsiskaitomoji sąskaita: LT484010040100059965

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie perveda 2% pajamų mokesčio „Aušriečių“ asociacijai. Tik kartu mes galime padėti gimnazistams įgyvendinti jų įvairias idėjas.

 „Aušriečių“ asociacijos valdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė