Bendradarbiavimas su Aleksandro Stulginskio universitetu – galimybės gimnazijos mokiniams ir mokytojams

Spalio  29 d. Aleksandro Stulginskio universitete buvo pasirašyta Aleksandro Stulginskio universiteto (su rektoriumi profesoriumi dr. Antanu Maziliausku) ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiavimas su universitetu gimnazijos mokiniams ir mokytojams atveria galimybes tobulinti mokinių ugdymąsi ir gerinti gamtos mokslų mokytojų profesines kompetencijas. Universitetas įsipareigojo teikti biologijos, chemijos, fizikos mokytojams dalykinę ir metodinę paramą, kviesti mokytojus dalyvauti konferencijose ir projektuose. Mokiniams Universiteto laboratorijose ir bibliotekoje sudaryti sąlygas atlikti praktinius darbus ar kitą tiriamąją veiklą, konsultuojant Universiteto dėstytojams.

Sutarties pasirašymo dieną 18 III–IV klasių gimnazijos mokinių, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja ekspertė Daiva Paškauskienė, gilino žinias praktiniuose užsiėmimuose, kuriuos vedė universiteto dėstytojai: dr. Kiril Kazancev (užsiėmimo tema „Nuo aliejaus iki biodyzelino“), dr. Ramunė Masienė („Augalinės ląstelės nuotykiai mėgintuvėlyje“), dr. Rimantas Vaisvalavičius („Sveikas dirvožemis – sveikam gyvenimui“), asistentas Tomas Ūksas („Temperatūros matavimas procesuose“). Universiteto darbuotoja G. Giedraitytė pristatė studijas universitete. Turiningos dienos programą gimnazijai padėjo parengti Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo grupės vadybininkė Jolita Žagarienė.

Viliamės, kad aktyvūs gimnazistai, naudodamiesi suteikiamomis mokymosi galimybėmis,  atras save ir priims svarbius sprendimus dėl karjeros.

Direktorius Arūnas Serneckas