PAMOKŲ LAIKAS

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.00 - 11.45
5. 12.10 - 12.55
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.50 - 15.35
2017 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lap    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archyvas

Programinės literatūros sąrašas

PROGRAMINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pageidautina, jog mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).

 

I ir II KLASĖS

I. Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas

 • Esė ir publicistika apie knygos ir skaitymo vertę šiandien.
 • R. Granauskas „Laimingiausioji vasara“ (iš „Trečias gyvenimas“).
 • I. Meras „Ties gatvės žibintu“.
 • R. M. Remarkas „Trys draugai“.
 • M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
 • J. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.

II. Žmogus ir tėvynė

 • P. Vaičaitis „Yra šalis“.
 • J. Degutytė „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.
 • Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.
 • A. Mackus „Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.
 • N. Vėlius „Pasaulio modelis“ (iš „Senovės baltų pasaulėžiūra“).
 • G. Grajauskas „Lietuviai“.
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Apie tautos auklėjimą“.
 • V. Zaborskaitė „Apie tautą“, „Apie patriotizmą“, „Apie kalbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • D. Sauka „Apie kaltę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Daujotytė „Apie tėvynę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Kavolis „Gyvasis lietuviškumas“ (iš „Nepriklausomųjų kelias“).
 • A. J. Greimas „Būti lietuviu“.

III. Kūryba žmogaus gyvenime

 • M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).
 • H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.
 • L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 • Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
 • R. M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
 • M. Ivaškevičius „Stilius plius“.

IV. Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra

 • Pokalbis su Norbertu Vėliumi. „Apie etninę kultūrą. Pokalbis su N. Vėliumi“ (Norbertas Vėlius, p. 393–400).
 • Pokalbis su Gintaru Beresnevičiumi. „Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius“ (T. Sakalauskas, „Duetai“, p. 171–187).
 • M. Valančius „Apie senųjų žemaičių tikėjimą“, „Apie žemaičių krikštą“ (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“, 17 ir 25 skirsniai).

IV. 1 potemė. Mitai aiškina pasaulį

 • „Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sud. N. Vėlius).
 • „Žemės atmintis“ (sud. B. Kerbelytė).
 • G. Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“.
 • G. Beresnevičius „Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas“.
 • S. Daukantas „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį).

IV. 2 potemė. Pasakos gyvybingumas

 • „Gyvasis vanduo“, „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos“ („Apie baltąjį vilką“, „Gyvatė pati“, „Marti iš jaujos“, „Gulbė karaliaus pati“).
 • J. Kaupas „Pasaka ir realybė“.
 • M. Martinaičio pjesė-pasaka „Žemės duktė“.
 • K. Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais“.

IV. 3 potemė. Liaudies daina ir dainiškoji poezija

 • Just. Marcinkevičius „Dienoraščiai ir datos“ (ištrauka „O, liaudies žodi, sandoros lobyne!“).
 • G. Beresnevičius „Dainavimas atsistojus“.
 • A. Baranauskas „Dainu dainelę“.
 • Maironis „Oi neverk, matušėle“.
 • S. Nėris „Grįšiu“, „Mūsų dienos kaip šventė“.
 • P. Širvys „Kai brendu naktimi“.
 • J. Strielkūnas „Žiedas vėjuotą rudens dieną“.

IV. 4 potemė. Tapatybės raiška literatūroje

 • V. Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
 • M. Martinaitis „Apie darbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“.
 • A. Miškinis „Žaliaduonių gegužė“ (ištrauka).
 • B. Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę“.
 • G. Petkevičaitė-Bitė „Karo meto dienoraštis“ (ištraukos).
 • V. Kavolis „Kudirkos epochos ženklai“, „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“.
 • I. Simonaitytė „Vilius Karalius“.
 • D. Staponkutė „Kartais ir maištas gydo“ (iš knygos „Iš dviejų renkuosi trečią“).
 • O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.
 • U. Lachauer „Rojaus kelias“

V. Antika ir jos ženklai literatūroje. 1 potemė. Antikos mitai

 • Ovidijus „Metamorfozės“.
 • V. Mykolaitis-Putinas „Prometėjas“.
 • H. Radauskas „Afroditė ir Narcizas“.
 • J. Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“.

V. 2 potemė. Herojinis epas

 • Vergilijus „Eneida“.
 • V. Janavičius „Pakeliui į Atėnus“.
 • K. Bradūnas „Odisėjas buvo nekantrus“.
 • A. Nyka-Niliūnas „Laivų katalogas“.
 • H. Radauskas „Homero jaunystė“, „Tėvynės vėjas“.
 • A. A. Jonynas, M. Vilutis „Paskutinės dienos Itakėje“.

V. 3 potemė. Laisvo žmogaus laikysenos

 • Sokrato kalba teisme iš Platono „Sokrato apologijos“.
 • Ciceronas „Prieš Marką Antonijų“ (XIV filipika), „Apie bičiulystę“.
 • P. Karpavičius „Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis).
 • Plutarchas „Biografijos“ („Periklis“, „Ciceronas“, „Julijus Cezaris“ ir kitos).
 • Markas Aurelijus „Sau pačiam“.
 • Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“.
 • J. Basanavičius „Priekalba“ („Auszra“, 1883, Nr. 1).
 • A. Mickevičius „Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas“, 1819.
 • S. Stanevičius „Šlovė žemaičių“.
 • J. Degutytė „Antigonė“.

VI. Biblija ir jos tradicija

 • Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos).
 • Evangelija pagal Morkų.
 • E. Auerbach „Odisėjo randas“ (iš „Mimezis“).
 • K. Donelaitis „Metai“ („Žiemos rūpesčių“ pabaiga).
 • J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.
 • M. K. Čiurlionis „Psalmė“.
 • Partizanų maldos.
 • A. Miškinis „Psalmės“ („Pasaulis be Dievo“, „Rūpintojėlis“ ir kt.).
 • V. Mykolaitis-Putinas „Rūpintojėlis“.
 • B. Brazdžionis „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį“.
 • B. Krivickas „Dovydas prieš Galijotą“.
 • K. Bradūnas „Krikšto vanduo“, „Joninių naktį“ (pasirinkti eilėraščiai).
 • S. Geda „Iš Testamento I“, „Iš Testamento II“.
 • D. Kajokas „Apie palaidūną ir paklydėlį“.
 • J. Sasnauskas „Pasmerkti gailestingumui“.

VII. Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje. 1 potemė. Viduramžių pasaulis, herojai ir idealai

 • „Rolando giesmė“(ištraukos).
 • K. de Trua „Persevalis“, arba „Pasakojimas apie Gralį“.
 • Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“.
 • „Carmina burana“: vagantų poezija.
 • F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).
 • J. Aistis „Persevalis“.
 • V. Mačernis „Don Quijote“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“.
 • J. Vaičiūnaitė „Lyg pėsčias karžygys“.

VII. 2 potemė. Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas

 • „Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (iš „Trumpojo metraščių sąvado“).
 • K. Būga „Apie lietuvių asmens vardus“.
 • K. Bradūnas „Pokalbiai su karaliumi“.
 • B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
 • J. Grušas „Herkus Mantas“.

VIII. Santykis su tradicija XX ir XXI a. literatūroje. VIII. 1 potemė. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

 • A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.
 • M. Bulgakovas „Šuns širdis“.
 • Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 • J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.

VIII. 2 potemė. Tradicijos provokavimas ir žaidimas

 • „Keturių vėjų manifestas“.
 • S. Gedos eilėraščiai.
 • S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“.
 • G. Beresnevičius „Tikrasis istorijos veidas“, „Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos“ (ištraukos iš Pabėgęs dvaras“).
 • G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.
 • U. Eco „Rožės vardas“.

III KLASĖ

I. Programinė literatūra

 • Mažvydas M. „Katekizmas“ (prakalba)
 • Daukša M. „Postilė“ (prakalba)
 • Radvanas J. „Radviliada“ (I d. 31-96 eil., III d. 85 – 169 eil.)
 • Šekspyras V. „Hamletas“, „Sonetai“ 1, 5, 24, 65, 116, 132, 154
 • Sarbievijus M. K. „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Gėtė J. V. „Faustas“ (I dalis), II dalies pabaiga
 • Donelaitis K. „Metai“
 • Mickevičius A. „Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“, „Vėlinės“ II, IV dalys, poema „Ponas Tadas“ 1-40 eil.
 • Baranauskas A. „Anykščių šilelis“
 • Kudirka V. „Tautiška giesmė“, „Varpas“, „Labora!“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“
 • Maironis. „Pavasario balsai“
 • Dostojevskis F. „Nusikaltimas ir bausmė“
 • Biliūnas J. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Kliudžiau“ ir kt.); „Liūdna pasaka“
 • Šatrijos Ragana. „Sename dvare“
 • Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“, „Nebylys“
 • Krėvė V. „Skirgaila“
 • Nėris S. „Prie didelio kelio“

 

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

 • Bašliaras G. „Svajonių džiaugsmas“
 • Beresnevičius G. „Lietuvių religija ir mitologija“
 • Brodskij J. „Poetas ir proza“
 • Červinskienė E. „Dostojevskis“
 • Estes C. P. „Bėgančios su vilkais“
 • Eliade M. „Amžinojo sugrįžimo mitas“
 • Greenblatt S. „Vilas ir pasaulio valia“ (apie V. Šekspyrą)
 • Kavolis V. „Vyras ir moteris lietuvių kultūroje“
 • Kliukaitė N. „Šatrijos Ragana“
 • „Lietuvių literatūros istorija XIX amžiuje“
 • Piročkinas A. „Devyneri Adomo Mickevičiaus metai“
 • Slonim M. „Trys Dostojevskio meilės“
 • Ruseckaitė A. „Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“
 • Telksnytė M., Račkaitis V. „Į aukštą kalną“ (apie J.Biliūną)

 

III. Rekomenduojama literatūra

 • Axelsson M. „Balandžio ragana“
 • Dantė. „Dieviškoji komedija“ („Pragaras“)
 • Eko U. „Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna“, „Fuko švytuoklė“
 • Gary R. „Aušros pažadas“
 • Fowles J. „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“
 • Ivanauskaitė J. „Kelionių alchemija“, „Švelnūs tardymai“
 • Makine A. „Prancūziškas testamentas“
 • Markesas G. G. „Apie meilę ir kitus demonus“
 • Nothomb A. „Tikrinių vardų žodynas“, „Baimė ir drebėjimas“
 • Ondaatjė M. „Anglas ligonis“
 • Parulskis S. „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
 • Šiškin M. „Laiškų knyga“
 • Schlink B. „Skaitovas“
 • Tokarščuk O. „Praamžiai ir kiti laikai“
 • Tournier M. „Kasparas, Melchioras ir Baltazaras“
 • Užurka J. „Gediminas. Vytautas Didysis. Mindaugas“
 • Vonegutas K. „Skerdykla Nr. 5“
 • Wassmo H. „Dinos knyga“, „Aštuntas susitikimas“

 

IV KLASĖ

I. Programinė literatūra

 • Savickis J. Novelės („Vagis“, „Kova“, „Fleita“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“)
 • Mykolaitis – Putinas V., „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“
 • Nėris S. „Prie didelio kelio“
 • Mačernis V. „Metai“ (pasirinkti sonetai)
 • Krivickas B. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Aistis J. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Radauskas H. Eilėraščiai
 • Kafka F., „Metamorfozė“
 • Kamiu A., „Svetimas“
 • Sruoga B., „Dievų miškas“
 • Škėma A., „Balta drobulė“
 • Katiliškis M. „Miškais ateina ruduo“
 • Granauskas R. „Su peteliške ant lūpų“
 • Aputis J. „Keleivio novelės“ („Dobilė. 1954 metų naktį“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Autorius ieško išeities“, „Horizonte bėga šernai“ ir kt., pasirinkti apsakymai)
 • Vilimaitė B. Novelės („Žinios apie mylimą žmogų“, „Namai“, „Apsiaustas“, „Kandžių sukapotas“, „Dzūkė mergaitė“)
 • Ivaškevičius M. „Madagaskaras“
 • Juknaitė V. „Išsiduosi. Balsu“
 • Marcinkevičius Just. „Mažvydas“, pasirinkti eilėraščiai
 • Vaičiūnaitė J. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Martinaitis M. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Geda S. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Milošas Č. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Miliauskaitė N. (pasirinktas poezijos rinkinys)
 • Marčėnas A. „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Kunčinas J. „Tūla“
 • Venclova T. (pasirinkti eilėraščiai)

 

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

 • „Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai“
 • „Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje (kolektyvinė monografija)“
 • „Bliuzas Ričardui Gaveliui“
 • „Moteris su lauko gėlėmis“ (apie N.Miliauskaitę)
 • „Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai“
 • „Pokalbiai su Sigitu Parulskiu“
 • „Skaitome novelę“
 • Aistis J. „Milfordo gatvės elegijos“
 • Alekna V. „Salomėja“
 • Daujotytė V. „Moters dalis ir dalia“
 • Daujotytė V. „Tragiškasis meilės laukas apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų“
 • Kubilius V. „XX a. lietuvių literatūra“
 • „Lietuvių literatūros istorija XX amžius I pusė, 1 knyga“
 • „Lietuvių literatūros istorija XX amžius II pusė, 2 knyga“
 • Lipskis S. „Išsivadavimas“ (biografinis romanas apie V. Mykolaitį – Putiną)
 • Marcinkevičius Just. „Dienoraštis be datų“
 • Martinaitis M. „Mes gyvenome“ (2010 m. Metų knyga)
 • Martinaitis M. „Prilenktas prie savo gyvenimo“
 • Matulaitienė S. „Poezijos gramatika“
 • Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai“ (I-II d.)
 • Nastopka K. „Prasmių poetika“
 • Pabarčienė R. „Kuriančioji priklausomybė“
 • Sakalauskas T. „Duetai“
 • Sakalauskas T. „Regėjimų naktis“ (apie poetą V. Mačernį)
 • Šilbajoris R. „Netekties ženklai“
 • Tūtlytė R. „Eilėraščio skaitymas“
 • Tūtlytė R. „Išliekanti lyrika“
 • Vaičiulaitis A. „Knygos ir žmonės“
 • Vaičiūnaitė J. „Vaikystės veidrody“
 • Venclova T. „Manau, kad…“
 • Zaborskaitė V. „Eilėraščio menas“

 

III. Rekomenduojama literatūra

 • Aškinytė R. „Lengviausias“
 • Baranova J. „Baimė nuskęsti“, „Literatūra ir filosofija“
 • Claudel P. „Pilkosios sielos“ (2010 m. Metų vertimas)
 • Conroy P. „Pajūrio muzika“
 • Černiauskaitė L. S. „Kvėpavimas į marmurą“, „Kambarys jazmino krūme“
 • Eltang L. „Akmeniniai klevai“
 • Gavelis R. „Jauno žmogaus memuarai“, „Vilniaus pokeris“, „Vilniaus džiazas“
 • Granauskas R. „Jaučio aukojimas“, „Duonos valgytojai“, „Trys vienatvės“, „Iš šventųjų gyvenimo“
 • Grušaitė G. „Neišsipildymas“
 • Ivaškevičius M. „Mistras“
 • Juknaitė V. „Stiklo šalis“, „Ponios Alisos gimtadienis“
 • „Kitoks Vilius Orvidas“
 • Kafka F. „Procesas“
 • Kajokas D. „Dykinėjimai“ ( 3-5 pasirinktos esė)
 • Kalinauskaitė D. „Niekada nežinai“
 • Kamiu A. „Sizifo mitas“, „Kaligula“
 • Kuklietytė E. „Šešėlių verpėja“, „Laukinės Todės istorija“
 • Lidgren T. „Dorė biblija“, „Kamanių medus“
 • Matulevičiūtė A. „Ilgesio kojos“
 • Milošas Č. „Pavergtas protas“, „Tėvynės ieškojimas“
 • Martel I. „Pi gyvenimas“
 • Müller H. „Amo sūpuoklės“, „Šiandien būčiau geriau savęs nesutikusi“
 • Navakas K. „Du lagaminai sniego“ (2008 m. Metų knyga)
 • Oksanen S. „Stalino karvės“, „Valymas“
 • Papievis V. „Eiti“ (2010 m. Kūrybingiausia knyga)
 • Parulskis S. „Mirusiųjų“, „Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė), „Murmanti siena“, „Tamsa ir partneriai“
 • Radvilavičiūtė G. „Suplanuotos akimirkos“
 • Riccareli U. „Tobulas skausmas“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Sabaliauskaitė K. „Silva rerum“ (2009 m. Metų knyga), „Silva rerum II“
 • Skablauskaitė J. „Sado sindromas“ (2010 m. Metų knygos nominantė)
 • Sviftas G. „Vandenų žemė“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Šerelytė R. „Mėlynbarzdžio vaikai“
 • Šlepikas A. „Mano vardas Marytė“
 • Šileika A. „Bronzinė moteris“, „Pogrindis“