Brandos darbo gynimas

Brandos darbo tikslas – ugdyti, patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese. Brandos darbą buvo galima rengti iš bet kurio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalyko. Mūsų gimnazijoje šį darbą atlikti pasirinko vienas abiturientas iš biologijos dalyko. Po intensyvaus ir sunkaus darbo, įvairių tarpinių patikrinimų ir vertinimų pasiektas finišas – darbų pristatymas brandos darbo vertinimo komisijai, jų apgynimas. Igno darbas „Mikroorganizmų paplitimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje“ komisijos nariams patiko. Mokinys džiaugiasi įgytomis naujomis žiniomis, praktika, kurią gavo darbo metu.

Biologijos mokytoja D. Paškauskienė