Džiaugiamės Aušrinės sėkme

Aušrinė Damušytė vasario 21 d. yra kviečiama į atrankos stovyklą dėl dalyvavimo 13-ojoje Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje Austrijoje.