Džiugių šventų Kalėdų ir prasmingų 2020-ųjų metų

Kalėdas švenčiame kiekvienais metais, tačiau jos kaskart vis kitokios.

Garsusis britų rašytojas Viljamas Šekspyras apie Kalėdas taip yra pasakęs: „Jei nėra Kalėdų – nėra ir manęs. Jei Kristaus čia nėra, tai mano gyvenimas – tik pilna triukšmo, aistrų ir beprasmybės komedija“.

Kalėdos yra! Ir drįstu tikėti, kad jų dvasia bei nuotaika nuolat atsikartoja daugelio mūsų, geros valios žmonių gyvenime, kitaip kasmetinis Kalėdų šventimas prarastų savo prasmę. Švęsti Kalėdas nereiškia linkėti kitam žmogui gero tik tą išskirtinę dieną ir tik ta proga. Atrodytų, ši tiesa yra labai paprasta, tačiau jau į trečią tūkstantmetį įkopusiai žmonijai, ji vis dar vargiai perprantama. Ir tai, kad pats šventės pavadinimas mūsų kalboje yra išreikštas daugiskaita, tarsi rodo, jog Kalėdos – ne vienišo žmogaus, o visos bendruomenės šventė.

Nuoširdžiai linkiu, kad Šventų Kalėdų dvasia, tiesos ieškojimas ir gėrio troškimas atsikartotų mumyse ir nuolat mus lydėtų.

Džiugių šventų Kalėdų ir prasmingų 2020-ųjų metų.

Gimnazijos administracijos vardu direktorius Arūnas Serneckas.