Gimnazija įsigijo lengvąjį automobilį

Vilkaviškio r. savivaldybės taryba birželio mėnesį gimnazijai papildomai skyrė 5000 eurų lengvajam automobiliui įsigyti.

Gimnazijos mokiniai dažniausiai atstovauja rajonui šalies mokinių dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. 2017 ir 2018 metais – 119 mokinių vyko į regiono, šalies renginius mokiniams. Mūsų mokiniai kartu su mokytojais (šiuo laikotarpiu mokytojai vyko 39 kartus) atstovavo gimnazijai ir rajonui Mažeikiuose, Palangoje, Kaune, Vilniuje, Tauragėje, Alytuje ir kitur. Įvairios sudėties grupių pavėžėjimui planuota įsigyti 9 vietų lengvąjį automobilį.

Po paskelbto viešojo pirkimo įsigijome Renault Trafic (2011 m.) už 5 973 eurus. Šiuo automobiliu pavėžėsime mokinius į aukščiau minėtus renginius, pamokas universitetuose (planuojame bendradarbiauti su Aleksandro Stulginskio universitetu ir jų laboratorijose organizuoti pamokas) ir pan.  

Esame dėkingi Savivaldybės tarybai už skirtas lėšas. Nuoširdžiai dėkojame trims gimnazijos mokinių (Povilo, Igno, Vytenio) tėveliams, G. Plečkaičiui, Ž. Gelgotai, UAB „EMSI“, UAB „Grupinis pirkimas“, padėjusiems surinkti trūkstamus eurus.

Direktorius Arūnas Serneckas