Muziejus

Muziejus buvo įkurtas 2004-10-16d. pasitinkant mokyklos 25-metį. Muziejaus tikslas – padėti moksleiviams pažinti savo mokyklos, savo bendruomenės, miesto ir krašto bei lietuvos spaudos istoriją, savo veikla prisidėti tautinės kultūros puoselėjimo ir suvokimo.

Pirmuosius eksponatus pristatė mokytojai V.Kučiauskienė, A.Buragienė, V.Balandienė, V.Unguraitienė. Žinoma ir  kiti mokytojai daug prisidėjo prie muziejaus kūrimo.

Muziejuje yra nuolatinės ekspozicijos: „Mokyklos simboliai“, „Mokyklos istorija“, „Mokyklos vadovai“, „Mokiniai – mokytojai“ ir kt. Veikia kraštotyrininkų būrelis (vadovas V.Sledžius).

Muziejuje nuolat pravedamos mokyklos istorijos pamokos (ypač žemesnių klasių moksleiviams), priimami svečiai iš kitų mokyklų, čia mėgsta lankytis mokyklą baigusieji abiturijentai. Buvusiems mokiniams, kurie studijuoja socialinius mokslus ir lietuvių literatūrą, suteikiamos konsultacijos.

Moksleiviams kasmet parengiamos ekspozicijos skirtos Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, kurios padeda labiau suvokti lemtingų mūsų istorijos įvykių esmę. Moksleiviai ir būrelio nariai padeda jas rengti. Kadangi muziejaus kryptis yra lietuviškos spaudos istorija (apeliuojant į „Aušra“), muziejuje vedamos integruotos lietuvių literatūros ir Lietuvos istorijos pamokos. Moksleiviai taip pat čia rengia ir pristato projektinius darbus iš Lietuvos istorijos.

Į muziejaus veiklą stengiamės įtraukti ir mokytojus. Jiems organizuojamos Socialinių mokslų savaitės, minima „Europos kalbų diena“, dalijamasi atostogų kelionių po užsienio šalis įspūdžiais.

Muziejuje lankėsi pedagogų delegacija ir Danijos Vyborgo miesto, Heinonen šeima iš Suomijos.

„Aušros“ gimnazijos muziejus palaiko ryšius su Vilkaviškio krašto muziejumi.

Muziejus ir Kraštotyros būrelio nariai pristatant mokyklos 30-mečio jubilietų parengė ekspoziciją skirtą mokyklos praeičiai ir talkino leidžiant leidinį „Trys mokyklos dešimtmečiai“.

Muziejus laukia lankytojų.