Idėjų mugė 2019

Šio renginio tikslas – suburti draugėn mokinius, pasižyminčius novatoriškais darbais ir idėjomis, padėti geriau pasirengti Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etapui.

Idėjų mugė skiriasi nuo kitų konkursų tuo, kad čia pristatomi ne užbaigti darbai, o tik idėjos.

Jau antri metai šis konkursas vyksta Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO parodos „Mokykla 2019“ metu.

Idėjos buvo pristatomos stendiniu pranešimu, kuriame pateikiama informacija apie planuojamą arba vykdomą tyrimą, aptariama darbo metodika, iškeliamos mokslinės hipotezės, pristatomi tyrimų rezultatai, jei tokie jau yra, numatoma duomenų analizės eiga ir t. t. Renginio metu buvo ne tik vertinamos idėjos, bet ir teikiamos mokslininkų konsultacijos ir patarimai dėl planuojamo ar jau pradėto tyrimo.

Perėję komisijos atranką į šį renginį buvo pakviesti ir mūsų gimnazijos 6 mokiniai. Trečiokai Justas Kulikauskas ir Paulius Belevičius (darbas „Elektros srovės generatorių gamyba ir tyrimas“, pirmokas Augustas Kažemėkas (darbas „Judėjimo energijos panaudojimas įkraunant elektromobilio bateriją“), trečiokė Rugilė Bartašiūtė (darbas „Cheminių ir fizikinių veiksnių poveikis Candida lusitaniae grybui“), antrokės Paulina Balandaitė ir Evenika Mekšraitytė (darbas „Augalų išskirtų medžiagų poveikis Corynespora cassiicola grybui in vitro“). Mokinius ruošė mokytojos Irena Skamarakienė ir Daiva Paškauskienė.  

Gavus individualias mokslininkų konsultacijas, mokiniams belieka kibti į darbus ir įgyvendinti savo idėjas.

Biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė