Informacija apie mokinių priėmimą į gimnaziją 2021 metais

Asmenis, planuojančius nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio mokytis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, informuojame apie mokinių priėmimą į gimnaziją.

Asmenų prašymų ir kitų dokumentų dėl mokymosi gimnazijoje priėmimas bus vykdomas nuo 2021 m.  gegužės 31 d. iki birželio 30 d. Viliamės, kad prašymus ir kitus dokumentus galėsime priimti gimnazijos raštinėje. Pasibaigus nurodytam aukščiau prašymų ir kitų dokumentų priėmimo  terminui, į laisvas vietas klasėse mokytis priėmimas bus tęsiamas iki rugsėjo 1 d.

2021 metais į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo II pakopos programas (mokytis 9 ir 10 klasėje) priimsime mokinius, baigusius 8-tą ir 9-tą klases, atsižvelgdami į jų gyvenamąją teritoriją. Esant laisvoms vietoms klasėse, priimsime ir kitus mokinius, gyvenančius ne gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (gimnazijos aptarnavimo teritorija nustatyta Savivaldybės tarybos sprendimu – shorturl.at/dluT6).

Mokytis pagal vidurinio ugdymo programas, į 11–12 klases, priimsime pažangius mokinius, nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos.

Išsamią informaciją apie priėmimą skelbsime gegužės mėnesio viduryje arba galite susipažinti shorturl.at/wAO89 ir shorturl.at/dlDEH.

Direktorius Arūnas Serneckas