Informacija dėl konkurso vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti