Informacija dėl konkurso vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Gimnazija skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (http://www.vilkaviskioausra.eu/administracine-informacija/darbuotoju-poreikis/).

Primename, kad vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 14 punktu, konkurse stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne daugiau kaip po vieną iš dviejų Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų (toliau – viešasis juridinis asmuo), išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotą atstovą (toliau – visuomenės atstovai). Prašymą leisti visuomenės atstovams stebėti konkursą viešieji juridiniai asmenys ne vėliau kaip iki liepos 26 dienos 23.59 val. elektroniniu paštu direktorius@vilkaviskioausra.eu

Gimnazijos darbo tarybą informuojame, kad du darbo tarybos atstovai stebėtojų teisėmis gali dalyvauti konkurse ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka įgyvendinti  darbuotojų atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą priimant darbdavio sprendimus) gimnazijoje. Apie dalyvavimą prašome informuoti.

Direktorius Arūnas Serneckas