Informacija gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos vertinimui

Vadovaujantis teisės aktais, su mokyklos vadovo veiklos ataskaita turi būti supažindinta mokyklos bendruomenė.

Su užpildyta 2018 m. veiklos vertinimo forma (naudota veiklos vertinimo forma iš gruodžio mėn. Švietimo ir mokslo ministro įsakymo https://goo.gl/NijD7a) pridedamos kitų dvejų teisės aktų ištraukos, kuriose matomas vertinimo procesas ir kriterijai.

Prašyčiau susipažinti su vertinimo forma ir iki sausio 25 d. trumpai pateikti Gimnazijos tarybos pirmininkei Vilmai Balandienei (vilma.balandiene@gmail.com) SIŪLYMUS IR PAGRINDIMĄ dėl Gimnazijos direktoriaus veiklos vertinimo.

Priedai: