Mokinių konsultacijos

MOKOMŲJŲ DALYKŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2018–2019 MOKSLO METŲ I PUSMEČIUI 

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Dalykas Kabinetas
Pirmadienis  14.50–15.35
1. Damušis Andrius Lietuvių kalba ir literatūra 319
2. Kaminskienė Inga Informacinės technologijos 204
3. Martišienė Dalia Chemija 211
4. Paškauskienė Daiva Biologija 213
5. Skamarakienė Irena Fizika 313
6. Voitiuk Danutė Biologija 103
Antradienis 14.50–15.35
7. Jociuvienė Lina Matematika 216
8. Karpavičienė Vida Matematika 307
9. Mockienė Marytė Matematika 302
10. Saukienė Sonata Matematika 214
11. Zajankauskienė Violeta Matematika 207
12. Bartkuvienė Virginija Matematika 301
13. Smelstorienė Odeta Geografija 311
14. Bartelienė Neringa Fizika 321
15. Bielevičienė Laima Užsienio (anglų)  kalba 305
Trečiadienis 14.50–15.35
16. Burbienė Eglė Užsienio (anglų)  kalba 320
17. Čėsnienė Daiva Užsienio (anglų)  kalba 201
18. Čivinskienė Laima Užsienio (anglų)  kalba 105
19. Fabričnaja Rima Užsienio (anglų)  kalba 116
20. Grikietienė Andžela Užsienio (anglų)  kalba 218
21. Mickevičienė Jolanta Užsienio (anglų)  kalba 304
22. Aleksienė Regina Istorija 317
23. Būdininkienė Jurgita Užsienio (vokiečių) kalba 109
24. Kanonenkienė Akseverina Užsienio (rusų) kalba 106
25. Lesčiukaitienė Danutė Chemija 210
26. Lietuvninkienė Kristina Biologija 217
27. Medelienė Kristina Istorija 219
28. Pėčelienė Rima Informacinės technologijos 114
29. Gžibovskienė Aušrinė Užsienio (rusų) kalba 203
Ketvirtadienis 14.50–15.35
30. Anisimavičienė Erika Lietuvių kalba ir literatūra 303
31. Dapkūnaitė Jūratė Lietuvių kalba ir literatūra 206
32. Kainauskienė Vaida Lietuvių kalba ir literatūra 110
33. Kvirevičienė Rasa Lietuvių kalba ir literatūra 107
34. Pranskevičiūtė Daiva Lietuvių kalba ir literatūra 318
35. Sinkevičienė Jolita Lietuvių kalba ir literatūra 315
36. Sledžiuvienė Milda Istorija 306
37. Sledžius Valdemaras Istorija 311
38. Rekašienė Vilma Geografija 313

_______________________