Mokinių konsultacijos

MOKOMŲJŲ DALYKŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2018–2019 MOKSLO METŲ II PUSMEČIUI 

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Dalykas Kabinetas
Pirmadienis  14.50–15.35
1. Damušis Andrius Lietuvių kalba ir literatūra 319
2. Kaminskienė Inga Informacinės technologijos 204
3. Paškauskienė Daiva Biologija 213
4. Skamarakienė Irena Fizika 313
5. Voitiuk Danutė Biologija 103
Antradienis 14.50–15.35
6. Jociuvienė Lina Matematika 216
7. Karpavičienė Vida Matematika 307
8. Mockienė Marytė Matematika 302
9. Saukienė Sonata Matematika 214
10. Zajankauskienė Violeta Matematika 207
11. Bartkuvienė Virginija Matematika 301
12. Smelstorienė Odeta Geografija 311
13. Bartelienė Neringa Fizika 321
14. Bielevičienė Laima Užsienio (anglų)  kalba 305
15. Martišienė Dalia Chemija 211
Trečiadienis 14.50–15.35
16. Burbienė Eglė Užsienio (anglų)  kalba 320
17. Čėsnienė Daiva Užsienio (anglų)  kalba 201
18. Čivinskienė Laima Užsienio (anglų)  kalba 105
19. Fabričnaja Rima Užsienio (anglų)  kalba 116
20. Grikietienė Andžela Užsienio (anglų)  kalba 218
21. Mickevičienė Jolanta Užsienio (anglų)  kalba 304
22. Aleksienė Regina Istorija 317
23. Būdininkienė Jurgita Užsienio (vokiečių) kalba 109
24. Kanonenkienė Akseverina Užsienio (rusų) kalba 106
25. Lesčiukaitienė Danutė Chemija 210
26. Lietuvninkienė Kristina Biologija 217
27. Medelienė Kristina Istorija 219
28. Gžibovskienė Aušrinė Užsienio (rusų) kalba 203
Ketvirtadienis 14.50–15.35
29. Anisimavičienė Erika Lietuvių kalba ir literatūra 303
30. Dapkūnaitė Jūratė Lietuvių kalba ir literatūra 206
31. Kainauskienė Vaida Lietuvių kalba ir literatūra 110
32. Kvirevičienė Rasa Lietuvių kalba ir literatūra 107
33. Pranskevičiūtė Daiva Lietuvių kalba ir literatūra 318
34. Sinkevičienė Jolita Lietuvių kalba ir literatūra 315
35. Sledžiuvienė Milda Istorija 306
36. Sledžius Valdemaras Istorija 311
37. Rekašienė Vilma Geografija 313
38. Pėčelienė Rima Informacinės technologijos 114

_____________________