Jaunųjų filologų konkursas

2018 metais respublikoje vyks jubiliejinis 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Šio konkurso tikslas – ugdyti gabių filologijai mokinių humanitarinius gabumus, skatinti gebėjimą kurti bei ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus. Mokiniai gali teikti poezijos, prozos, dramaturgijos ir kt. originalius grožinės literatūros darbus, literatūrinius bei publicistinius rašinius, tiriamuosius kalbos, literatūros, tautosakos ir kultūros darbus, literatūros kūrinių vertimus. Visi darbai vertinami atsižvelgiant į jų savarankiškumą, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, moksliškumą, kalbos ir rašto kultūrą, tiriamuosius rezultatus.

Džiugu, kad Jaunųjų filologų konkurse jau kelinti metai dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai. Konkursui darbai pateikiami iš pradžių savivaldybės vertinimo komisijai, o paskui šalies etapo vertinimo komisijai. Į šalies etapą siunčiami net 4 mūsų gimnazijos mokinių atlikti darbai:

Blažaitytės Radvilės (III C) „Susitikimai su vargoninku“ (Tautosakos sekcija), Mačiulaitytės Emilijos (IV E) „Dvi artimo sielos“ (Tautosakos sekcija), Kardauskaitės Rusnės (IV B) „Karas ir vaikystė“ (Tautosakos sekcija) ir Marčiulionytės Martos (IV A) „Ž(i)emiška“ (Prozos sekcija).

Merginoms konkursui pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytojos Rasa Kvirevičienė ir Vaida Kainauskienė.