Konkurse „Šoka LIETUVA“ – vilkaviškietės

Savaitgalis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos merginų šokių kolektyvui „Norija“ buvo ypatingas ir įsimintinas. Dar prieš metus kolektyvų vadovė Vilija Jakubauskė savo šokėjas nusivežė į svečius pas Dainų ir šokių ansamblį „Lietuva“. Merginos kartu su ansambliečiais dalyvavo klasikinių bei lietuvių liaudies šokių pamokose. Taip pat ansamblio ,,Lietuva“ vyr. baletmeisteris Edgaras Suprunas pastatė merginoms J. Lingio šokį „Sesylio“ bei kartu šoko su ansamblio merginomis. Vilkaviškietės ansambliečiams davė pažadą, jog šį šokį išmoks ir grįš pas dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ šokėjus su šiuo šokiu. Būtent šį savaitgalį merginos savo pažadą ištesėjo. Kolektyvai dalyvavo respublikiniame konkurse ,,Šoka LIETUVA“. Merginų kolektyvai galėjo parodyti save ir pasižiūrėti į kitus.

Konkursą ,,Šoka LIETUVA“ organizuoja dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ jau trečius metus. Perėję pirmą konkurso etapą merginų šokių kolektyvas „Norija“ buvo pakviestas į Vilnių. Vilniuje kitame etape dalyvavo apie 300 šokėjų iš 8 Lietuvos miestų. Merginoms buvo didelė garbė atstovauti savo kraštui tokio lygio konkurse. O vakare turėjo puikią galimybę stebėti Dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą, skirtą baletmeisterio J. Lingio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Juozas Lingys – viena iškiliausių asmenybių lietuvių liaudies kultūroje. Jis visą savo gyvenimą paskyrė lietuvių kultūrai puoselėti, ypatingą dėmesį skyrė lietuvių liaudies šokiui. Tai vienas iš tų žmonių, kuriais galime didžiuotis, jo įnašas mūsų šalies kultūroje yra didelis ir labai vertingas. Šis talentingas žmogus sukūrė ir atgaivino apie 200 lietuvių liaudies sceninių šokio kompozicijų bei choreografinių vaizdų. Iš daugiau nei 150 jo sukurtų šokių didesnė pusė nuolat šokama mėgėjų meno kolektyvų, o kelios dešimtys tapo vadinamojo aukso fondo turtu. J. Lingys buvo šokėjas, choreografas, baletmeisteris, dėstytojas, vėliau tapo profesoriumi, kūrė lietuvių liaudies sceninius šokius. J. Lingiui dvylika kartų buvo paskirta Kultūros ministerijos choreografijos premija, tris kartus buvo apdovanotas už dainų šokių šventes bei už meninę ir kūrybinę veiklą bei jam buvo suteiktas Liaudies artisto garbės vardas.

Grįždamos namo su dideliais įspūdžiais ir puikiomis akimirkomis po koncerto, merginos davė pažadą sau, jog tik pasitaikius galimybei jos vėl aplankys dainų ir šokių ansamblį „Lietuva“, nes tai kolektyvas, į kurį turėtų lygiuotis visi šokėjai.

Šokių kolektyvo „Norija“ informacijaž