KTU sveikina gimnazijos bendruomenę su atestatų įteikimo švente