Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio link

Šie metai mūsų lietuvių tautai ypatingi. Vasario 16-ąją mūsų Tėvynei sukanka šimtas metų, kai ji yra paskelbta laisva ir nepriklausoma šalimi. Esame laisvi gyvendami Lietuvoje, nes čia galime jaustis saugiai, kalbėti savo gimtąja kalba, reikšti savo mintis, turėti žodžio laisvę ir nereikia bijoti būti už tai nubaustiems. Mano klasės draugė Deimantė sukūrė prezentaciją, skirtą šiai progai. Ji ant kiekvienos nuotraukos parašė gražiąsias Maironio eiles. Savo skaidres ji pradėjo šiais žodžiais: „Graži tu, mano brangi Tėvyne, / Šalis kur miega kapuos didvyriai…“ Paklausta, kodėl ėmėsi iniciatyvos sukurti prezentaciją ir būtent taip paminėti Vasario 16-ąją, ji atsakė, kad visa tai padarė iš meilės Tėvynei. Tad Vasario 16-ąją, mums visiems įsimintiną dieną, būkime vieningi, pilietiški ir aukštai iškeldami plazdančias vėliavas pajuskime taip ilgai kovotos laisvės dvasią.

Kotryna Rakauskaitė, III D kl.