Lukas Rakauskas

2018–2019 m. m.  Kūrybinių darbų konkurse „Gimtinės taku“ rašto darbų grupėje užėmė I vietą.

2018–2019 m. m.  31-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etape užėmė I vietą.

2018–2019 m. m.  29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etape užėmė III vietą.

2018–2019 m. m.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo rajono etape užėmė II vietą.

2017–2018 m. m. Kūrybinių darbų konkurso „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasigenda“ laureatas.

2017–2018 m. m.  28-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etape užėmė II vietą.

2017–2018 m. m. Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėje olimpiadoje užėmė I vietą.

2016–2017 m. m. Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje „Lietuvių liaudies ir šiuolaikinė muzika“ užėmė II vietą.