Mokslo ir žinių diena „Aušros“ gimnazijoje rugsėjo 2 d.

8.15 val. visi gimnazistai renkasi į klasės vadovių kabinetus
8.30 val. rikiuojasi eisenai į katedrą
9.00 val. Šv. mišios Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje
10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė gimnazijos kieme
11.00 val. Klasės vadovių pamoka „Žinių ir pažinimo keliu“.