Naktinis žygis ,,Misija Žvalgyba“

Lietuvoje yra pastatyta apie 300 įvairaus tipo gynybinių įtvirtinimų. 2013 m. Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „ARKA“ ėmėsi šio istorinio paveldo tvarkymo ir išsaugojimo Kalvarijos savivaldybėje. Čia priskaičiuojama 30 bunkerių, iš kurių 2 pritaikyti turizmui, veikia karo istorijos muziejus, vyksta edukacinės programos moksleiviams, įrengtas „Pabėgimo kambarys“, naktimis vyksta teatrinės inscenizacijos.

Tamsi naktis. Kažkur tolumoje girdėti besikalbantys kariai, saugantys bunkerius. Slėpdamasis tamsoje bandai išvengti susidūrimo su jais. Tave ir būrį vienija užduotis, o nuo jos įgyvendinimo priklauso pasipriešinimo ateitis… Tai teatralizuota inscenizacija, kurios dalimi tapome ir mes, I B klasės gimnazistai ir klasės vadovė. Persikėlėme į laikus, kai „Molotovo linija“ buvo slaptas ir labai saugomas objektas. Su pasipriešinimo vado Žaibo pagalba bandėme pergudrauti ir įveikti priešą.

Renginio pabaigoje visi buvome pakviesti į bunkerį prie bendro vaišių stalo.

I B klasės vadovė D. Paškauskienė