Netradicinė chemijos pamoka

2019 m. gegužės 24 dieną, kai mokykloje vyko Paskutinio skambučio šventė, mums netradicinę chemijos pamoką vedė buvusi „Aušros“ gimnazijos mokinė, KTU Taikomosios chemijos studijų pirmojo kurso studentė, priklausanti studentų atstovybei „Vivat chemija“, Marta Marčiulionytė. Studentė nuo pat pirmų dienų mūsų gimnazijoje jautė meilę chemijai. Ji domėjosi šiuo gamtos mokslu net ir laisvalaikiu.

Marta mums parodė keletą įdomių cheminių bandymų, kurie mus labai sužavėjo ir nustebino. Ji atliko „Ugnis be degtukų“, „Dramblio“, „Dantų pasta“ ir kitus, įdomius pavadinimus turinčius bandymus. Papasakojo, kuo yra įdomus chemijos mokslas, kokiose srityse naudingas kasdieniame gyvenime ir kokių profesijų specialistais galime tapti, baigę chemijos studijas. Taip pat pamokos metu dalyvavome viktorinoje per „Kahoot“ programą, kurioje pasitikrinome savo žinias apie chemiją ir jos sampratą. Šiuo mokslu besidominti Marta taip pat priklauso KTU teatro studijai „44“. Pasak studentės, jai labai patinka vaidyba ir įsikūnijimas į kitus personažus. Vaidindama atsipalaiduoja ir pailsi nuo mokslų.

Siekdama sudominti chemijos mokslu, ji atsakė į mūsų užduotus klausimus. Atsakymai supažindino mus tiek su studentų gyvenimu, tieks su paskaitomis universitete. Baigiantis pamokai, Marta mus paragino daugiau domėtis chemija, nes tai yra mokslas, kuris leidžia mums sužinoti, iš kokių cheminių elementų yra sudarytos medžiagos.

Agnė Čeplevičiūtė, ID klasė