Skelbimas apie viešąjį prekių aukcioną

Informacija dėl konkurso vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Tarp pagerbtų abiturientų – net 17 „Aušros“ gimnazijos mokinių

IX Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė

Kūrybos konkurso „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasigenda“ laureatas

Popietė „Prisiminimų laiką dovanoju“