Mokslo ir žinių dienos šventė

Skelbimas apie viešąjį prekių aukcioną

Informacija dėl konkurso vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Tarp pagerbtų abiturientų – net 17 „Aušros“ gimnazijos mokinių

IX Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė