Pasiilgom Tavęs, Gvantsa… („Žibinto“ publikacija)

Praeitais mokslo metais mūsų mokyklos koridoriais vaikščiojo savanorė Gvantsa Todua. Ji įkvepiančiai pozityvus žmogus, „Secret Santa“ iniciatorė. Bet kur ji dabar? Pasidomėjome, kaip jai sekasi.

Išvykai iš Vilkaviškio gegužės mėnesį… Kaip pasikeitė Tavo gyvenimas? 

Gegužės 24 d. man buvo kupina emocijų… Negalėjau užmigti visą naktį, nes vis galvojau apie tai, kad ši diena bus paskutinė „Aušros“ gimnazijoje.

Skaityti daugiau >>

Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo Nacionalinį kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą. Šis konkursas buvo Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8–10 kl.) konkurso tęsinys. Šio Konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas.

Skaityti daugiau >>

E-Twinning projektas – bendravimas be sienų

Nors karantinas neleidžia palikti namų, tai netrukdo mums keliauti po pasaulį. Mūsų mokykla buvo pakviesta dalyvauti tarptautiniame e-Twinning projekte „Stronger Together“, kuriame bendraujame su Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Turkijos, Norvegijos, Airijos ir Kroatijos mokiniais. Šiame projekte moksleiviai iš įvairių šalių gauna galimybę susipažinti su kitų šalių kultūromis, kalbomis bei papročiais nuotoliniu būdu.

Skaityti daugiau >>

Gimnazistai skiria laiko ir neformaliajam ugdymui

Gimnazistai šiuo ypatingu laikotarpiu nuotoliniu būdu ne tik mokosi, bet ir skiria laiko neformaliajam ugdymui. Jaunųjų tyrėjų klubo nariai (vadovė biologijos mokytoja D. Paškauskienė) nuotolinio mokymo(si) metu intensyviai ruošiasi dalyvauti ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, todėl gilina gamtos mokslų praktines žinias, plėtoja tiriamąją veiklą, taip pat praktiškai atlieka bandymus, eksperimentus.

Skaityti daugiau >>

MIELOS AKIMIRKOS („Žibinto“ publikacija)

„Mes kartais neįvertiname, koks brangus yra kiekvienas užfiksuotas kadras. Kiek daug jis gali reikšti po daugelio metų. Nuotraukose mes galime pamatyti, kaip kito gamta, kraštovaizdis, žmonės. Kaip mes augome ir tobulėjome… Smagu prisiminti nuotraukos gimimo mirksnį. Mes šypsomės ir juokiamės žvelgdami į savo vaikystės akimirkas ar į buvusius kraštovaizdžius, kurie jau pasikeitė.

Skaityti daugiau >>