Socialinis pedagogas

Mokykloje pagalbą mokiniams ir jų tėvams teikia

Socialinis pedagogas Albinas Bandžiulis

Socialinė pedagogė Rita Bandžiulienė

DARBO LAIKAS
Pirmadienis 8.00–15.00
Antradienis 8.00–15.00
Trečiadienis 8.00–15.00
Ketvirtadienis 8.00–15.00
Penktadienis 8.00–14.00

Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

 TIKSLAS – Pagrindinį dėmesį sutelkti gimnazijos nelankymo ir mokinių socialinėms problemoms spręsti bei įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, sudaryti prielaidas pozityviai vaikų  socializacijai ir pilietinei brandai.

UŽDAVINIAI:

RŪPINTIS MOKINIŲ:

  •   Integracija ir adaptacija gimnazijos bendruomenėje.
  •   Pagalba iškilus nepalankioms socializacijos aplinkybėms.
  •   Gimnazijos nelankymo problemos sprendimo sėkmingumu.
  •   Pagalba kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.
  •   Projektinės veiklos organizavimu gimnazijoje.

Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai:

KONTAKTAI:

II AUKŠTAS  209 kab. – soc. pedagogė Rita Bandžiulienė,

III AUKŠTAS 310 kab.  – soc. pedagogas Albinas Bandžiulis

El. p.:ausrossocpedagogai@gmail.com

Kompleksinės pagalbos lankstinukas