Įstaigos adresas:  Vilkaviškio "Aušros" gimnazija, Vienybės g. 52 LT-70161 Vilkaviškis, tel.:  8 342 20951, 8 342 20950, e-paštas: mokykla@ausra.vilkaviskis.lm.lt

Vilkaviškio Aušros gimnazija

 

Mus rasite:

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos

Biblioteka-informacijos centras

Vienybės g. 52, Vilkaviškis

 

 

 

TAVO KARJERA -  TAVO RANKOSE…

Vilkaviškio „Aušros“  gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Paskirtis

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

 

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorės:

Joalita Arbačiauskienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jurgita Būdininkienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jurgita Galinskienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Ugdymo karjerai koordinatorių individualių konsultacijų darbo laikas:

 

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

J. Arbačiauskienė

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.00

J. Būdininkienė

11.00-13.00

-

11.00-13.00

8.00-12.00

13.00-14.00

8.00-10.00

13.00-14.00

J. Galinskienė

14.00-17.00

8.00-10.00

13.00-16.00

13.00-15.00

11.00-13.00

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

 

Karjeros koordinatorius

Mokiniams padeda:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

Pagrindiniai dokumentai

1.      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284)

2.      Ugdymo karjerai programa

3.      Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 

      4.   Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai

 

Karjeros plano forma III kl. mokiniams    

Karjeros plano forma IV kl. mokiniams 

 

Vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas>>

 

Informacija apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, prašymus studijuoti, ankstesnių metų  stojimo rezultatus – www.lamabpo.lt

 

Informacija apie šiuo metu vykdomas studijų programas – www.aikos.smm.lt

 

Studijų kokybės vertinimo centras - www.skvc.lt

 

Viskas apie studijas užsienyje - www.balticstudent.lt

 

Informacija apie teikiamas stipendijas, paskolas ir kitą paramą  - www.vsf.lt

 

Karjeros centro renginiai>>

 

Ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas>>

 

 

 

 

 
 

Paieška


         

Elektroninis dienynas


Kviečiame dalyvauti apklausoje

Kaip leidžiate vasaros atostogas?