Plazdant atminimo žvakelėms prisiminėme Sausio 13-osios įvykius