Popietė „Prisiminimų laiką dovanoju“

Sakoma, jog laikas gydo žaizdas, tačiau jis negali į nebūtį nusinešti gerų darbų, išskirtinumo, talento… Ketvirtadienį, birželio 21 d. popietę, gimnazijos bibliotekos darbuotojos kvietė pabūti drauge ir prisiminti ilgametę darbuotoją, kūrėją Eleną Bacevičienę, iškeliavusią prieš metus Amžinybėn. Jautrus, šiltas renginys, kuriame buvo skaitoma Elenos poezija, dalytasi prisiminimais, leido kiekvienam pagalvoti apie gyvenimą, buvimo žemėje prasmę, ryšių tarp žmonių ir bendravimo džiaugsmą… Eilės, pianino muzika, prasmingos dainos, mokinių ir Eleną pažinojusių žmonių pasakojimai jaudino iki ašarų susirinkusius ne tik dirbančius, bet ir dirbusius mokytojus, atėjusius pagerbti bičiulės atminimą. Renginio pabaigoje kaip atminimo ženklą visi dėjo po akmenėlį prie degančių žvakių su užrašytu iš Elenos poezijos žodžiu – toliau jie meilę ir pagarbą liudys kūrėjos amžinojo poilsio vietoje.

Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Dapkūnaitė