Protmūšis „Nulipk nuo sofos“

Gegužės 10 d. mūsų gimnazijoje vyko Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro organizuotas protmūšis „Nulipk nuo sofos“. Jame dalyvavo keturios komandos: „Socialinės valandos“ (IIA kl. mokiniai: Lukas Šuopys, Zigmas Strakalaitis, Martynas Linartas, Airidas Zokaitis, mokytoja V. Balandienė), „Skautukai+2“ (IIC kl. mokiniai: Gabija Galaunaitė, Milda Lapaitytė, Ugnė Tamulevičiūtė, Rugilė Bartašiūtė, mokytoja V. Balandienė), „Dangaus galia“ (Sofija Janavičiūtė (ID kl.), Agnė Čeplevičiūtė (ID kl.), Paulina Balandaitė (IB kl.), Ugnė Piliukaitytė (IB kl.), mokytoja E. Čiaučionaitė) „Aukštybių greitis“ (Laurita Vasiliauskaitė (IIIB kl.), Brigita Grigaliauskaitė (IIIF kl.), Ieva Andriulionytė (IIA kl.), Morta Inkrataitė (IIB kl.), mokytoja E. Čiaučionaitė). Naudojantis Kahoot programėle buvo atsakinėjama į klausimus apie mūsų vyskupiją, parapiją bei jos istoriją, liturgiją, šventuosius, pasaulines jaunimo dienas. Tarpusavyje komandos nuo pat pradžių kovojo ir į pirmąją vietą įsiverždavo tai viena, tai kita komanda. Įpusėjus protmūšiui atkakliausia kova vyko tarp „Dangaus galios“ ir „Aukštybių greičio“ komandų. Pastaroji ir tapo laimėtoja. Birželio 5 d. ji vyks į Marijampolę, kur susikaus su penkiomis stipriausiomis komandomis iš Vilkaviškio vyskupijos. Linkime šiai komandai sėkmės!

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Čiaučionaitė