Skelbiama atranka dailės ir technologijų mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas: dailės ir technologijų mokytojas.

Darbo krūvis: apie 0,63 etato (12 pamokų per savaitę, iš viso apie 21,0 sav. val. (pamokos, pasiruošimas pamokoms, veikla mokyklos bendruomenei), 3 d. d. per savaitę). Dailės pamokos per savaitę III–IV kl. – 6, technologijų I kl. – 6).
Darbo sutarties rūšis: terminuota (ne trumpiau nei 2018–2019 mokslo metams).
Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 6,36 iki 9,02.
Pareigybės lygis – A2.

Daugiau informacijos laisvos darbo vietos