Skelbimas apie pakartotinį viešąjį prekių aukcioną

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įstaigos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimą (darbastaliai) pakartotiniame viešame tiesioginiame aukcione.

Parduodamas materialines vertybes galima apžiūrėti 2018 m. rugpjūčio 28-29 d. dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. įstaigos adresu: Vienybės g. 52, Vilkaviškis.

Aukcionas vyks 2018 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.. įstaigos adresu: Vienybės g. 52, Vilkaviškis 104 kab.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje, nuo 9.15 iki 9.50 val., aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Išsami informacija apie parduodamą turtą (pavadinimas, techniniai duomenys, išsamus parduodamo turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir jų didinimo intervalais ir t.t.) skelbiama čia.

Dėl materialinių vertybių apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkiui Marių Anisimavičių, tel. 8 616 18210 arba elektroniniu paštu m.anisimavicius@gmail.com

Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą įstaigos sąskaitą per 3 darbo dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra.