Metodikos taryba

Pirmininkė – Irena Skamarakienė, fizikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Vaida Kainauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

sekretorė – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Daiva Paškauskienė, biologijos  mokytoja ekspertė;
Marytė Mockienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;
Laima Čivinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė anglų k. metodikos grupės pirmininkė;
Neringa Bartelienė, fizikos vyresnioji  mokytoja, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Danutė Leščiukaitienė, technologijų mokytoja metodininkė, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Jūratė Krukauskaitė Aušrotienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė;
Vilma Rekašienė, geografijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Erika Anisimavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė;
Eglė Čiaučionaitė, tikybos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;
Vaida Bonkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,  klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2019–2020 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Erika Anisimavičienė Mokytoja metodininkė
2. Užsienio kalbų Laima Čivinskienė Mokytoja metodininkė
3. Matematikos / informatikos Marytė Mockienė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų Vilma Rekašienė Mokytoja metodininkė
5. Gamtos mokslų Neringa Bartelienė Vyresnioji  mokytoja
6. Dorinio ugdymo Eglė Čiaučionaitė Vyresnioji mokytoja
7. Menų ir technologijų Danutė Leščiukaitienė Mokytoja metodininkė
8. Kūno kultūros Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė Mokytoja metodininkė
9. Klasės vadovų Vaida Bonkevičienė Mokytoja metodininkė