Metodikos taryba

Pirmininkė – Irena Skamarakienė, fizikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Vaida Kainauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

sekretorė – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Daiva Paškauskienė, biologijos  mokytoja ekspertė;
Marytė Mockienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;
Jolanta Mickevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė užsienio k. metodikos grupės pirmininkė;
Neringa Bartelienė, fizikos vyresnioji  mokytoja, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Vaida Bonkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Vilma Rekašienė, geografijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;
Erika Anisimavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė;
Eglė Čiaučionaitė, tikybos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2020–2021 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Erika Anisimavičienė Mokytoja metodininkė
2. Užsienio kalbų Jolanta Mickevičienė Mokytoja metodininkė
3. Matematikos / informatikos Marytė Mockienė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo Vilma Rekašienė Mokytoja metodininkė
5. Gamtos mokslų Neringa Bartelienė Vyresnioji  mokytoja
6. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų Vaida Bonkevičienė Mokytoja metodininkė
7. Klasės vadovų Eglė Čiaučionaitė Vyresnioji mokytoja