Metodikos taryba

Pirmininkė – Irena Skamarakienė, fizikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

sekretorė – Daiva Čėsnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Violeta Zajankauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Virginija Bartkuvienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;
Andžela Grikietienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė anglų k. metodikos grupės pirmininkė;
Vanda Unguraitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų k. metodikos grupės pirmininkė;
Daiva Paškauskienė, biologijos  mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Reda Viktažentienė, dailės mokytoja metodininkė, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Jūratė Krukauskaitė Aušrotienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė;
Regina Aleksienė, istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Andrius Damušis, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkas.

2017–2018 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Andrius Damušis Metodininkas
2. Anglų kalbos Andžela Grikietienė Metodininkė
3. Rusų/vokiečių kalbų Vanda Unguraitienė Metodininkė
4. Matematikos/informatikos Virginija Bartkuvenė Metodininkė
5. Socialinių mokslų Regina Aleksienė Metodininkė
6. Gamtos mokslų Daiva Paškauskienė Metodininkė
7. Dorinio ugdymo Daiva Tartėnienė Vyresnioji mokytoja
8. Menų ir technologijų Reda Viktažentienė Metodininkė
9. Kūno kultūros Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė Metodininkė
10. Klasės auklėtojų Vilma Balandienė Metodininkė