Metodikos taryba

Pirmininkė – Irena Skamarakienė, fizikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

sekretorė – Daiva Čėsnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Violeta Zajankauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Virginija Bartkuvienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;
Laima Čivinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė anglų k. metodikos grupės pirmininkė;
Daiva Paškauskienė, biologijos  mokytoja ekspertė, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Reda Viktažentienė, dailės mokytoja metodininkė, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Jūratė Krukauskaitė Aušrotienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė;
Vilma Rekašienė, geografijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Andrius Damušis, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkas;
Dėl asmens duomenų apsaugos duomenys neskelbiami, etikos-ekonomikos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;
Vaida Bonkevičienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,  klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2018–2019 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Andrius Damušis Mokytojas metodininkas
2. Užsienio kalbų Laima Čivinskienė Mokytoja metodininkė
3. Matematikos/informatikos Virginija Bartkuvenė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų Vilma Rekašienė Mokytoja metodininkė
5. Gamtos mokslų Daiva Paškauskienė Mokytoja ekspertė
6. Dorinio ugdymo Dėl asmens duomenų apsaugos duomenys neskelbiami Vyresnioji mokytoja
7. Menų ir technologijų Reda Viktažentienė Mokytoja metodininkė
8. Kūno kultūros Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė Mokytoja metodininkė
9. Klasės vadovų Vaida Bonkevičienė Mokytoja metodininkė