Kontaktai

Įstaigos kodas: 190484769
Įstaigos adresas: Vilkaviškio „Aušros“ Gimnazija Vienybės g. 52 LT-70161 Vilkaviškis
El. Paštas: ausros.rastine@vilkaviskis.lt

Direktorius: (8 342) 20 950; 
Direktoriaus pavaduotoja(s) ugdymui: (8 342) 20 949;
Raštinė: (8 342) 20 951;
Buhalterija: (8 342) 20 951.