Mokinių savivalda

2018–2019 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Mokinių savivaldos nuostatai

Gimnazijos mokinių prezidentė Justė Lažauninkaitė

2018–2019 m. m. gimnazijos klasių seniūnai

Matas Ausevičius, IA;
Evenika Mekšraitytė, IB;
Dominykas Gibas, IC;
Erikas Gudulevičius, ID
Matas Vaičekauskas, IE;
Erikas Briauka, IIA;
Gabija Maksvytytė, IIB;
Augustė Brazytė, IIC;
Milda Vasiukevičiūtė, IID;
Kamilė Bakšinskaitė, IIE;
Aistė Mickevičiūtė, IIIA;
Mantė Zufarovaitė, IIIB;
Augustė Šneiderytė, IIIC;
Justinas Grumblys, IIID;
Žyginta Jašinskaitė, IIIE;
Agnė Česnavičiūtė, IIIF;
Justė Lažauninkaitė, IVA;
Matas Makackas, IVB;
Agnė Pečiulytė, IVC;
Gabija Konopacka, IVD;
Viktorija Zaveckaitė, IVE.

2018–2019 m. m. gimnazijos mokinių parlamentas

Mokinių parlamento nariai:

Augustė Brazytė IIC;
Justė Buragaitė IVA;
Aistė Ciplijauskaitė IIIA;
Beata Čekanavičiūtė IC;
Agnė Česnavičiūtė IIIF;
Matas Girdijauskas, IIE;
Paulius Gružinskas IIB;
Austėja Kiršaitė IC;
Ugnė Kovalčikaitė IA;
Paulina Kružinauskaitė IA;
Mantas Kudirka IVC;
Vita Laskevičiūtė IVA;
Justė Lažauninkaitė IVA;
Matas Makackas IVB;
Evenika Mekšraitytė IB;
Aistė Mickevičiūtė IIIA;
Agnė Pečiulytė IVC;
Gabija Šarūnaitė IID;
Neda Tamašauskaitė IVA;
Vika Valaikaitė IIE;
Milda Vasiukevičiūtė IID;
Urtė Venciūtė IIIA;
Viktorija Zaveckaitė IVE;
Rasita Zdanaitytė IID;
Mantė Zufarovaitė IIIB.