Mokinių savivalda

2017–2018 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Alavočiūtė Paulina, IIIE,
Bendoraitis Antanas, IVF,
Bilinskaitė Agnė, IVD,
Birštonaitė Ona, IID,
Blažaitytė Radvilė, IIIC,
Buragaitė Justė, IIIA,
Ciplijauskaitė Aistė, IIA,
Česnavičiūtė Agnė, IIF,
Endrikytė Emilija, IVE,
Grigalevičiūtė Indrė, IVE,
Jašinskas Žygimantas, IIE,
Karpavičius Benas, IIA,
Konopacka Gabija, IIID,
Lažauninkaitė Justė, IIIA,
Makackas Matas, IIIB,
Mickevičiūtė Aistė, IIA,
Černauskaitė Miglė, IVE,
Petraitytė Evelina, IVE,
Pušinaitytė Eglė, IIIE,
Rakauskaitė Kotryna, IIID,
Rakauskas Lukas, IIE,
Sakalauskaitė Viltė, IVA,
Utaraitė Gabija, IIA,
Vasiliauskaitė Andželika, IIF,
Zufarovaitė Mantė, IIB,
Laskevičiūtė Vita, IIIA.

Mokinių savivaldos nuostatai