Mokinių savivalda

2019–2020 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Mokinių savivaldos nuostatai

Gimnazijos prezidentė Gabija Šarūnaitė

2019–2020 m. m. gimnazijos klasių seniūnai

Jacinkevičiūtė Gustė, IA;
Grinevičiūtė Gustė, IB;
Šukaitis Tadas, IC;
Damidavičiūtė Gustė, ID;
Čemerka Gustas, IE;
Rinkevičiūtė Korina, IIA;
Mekšraitytė Evenika, IIB;
Šilmiežytė Iveta, IIC;
Čeplevičiūtė Agnė, IID;
Milčiūnaitė Skaistė, IIE;
Krutulytė Saima IIIA;
Inkrataitė Morta, IIIB;
Lapaitytė Milda, IIIC;
Zdanaitytė Rosita, IIID;
Andriulionytė Ieva, IIIE;
Debesiūnaitė Gabrielė, IIIF;
Mickevičiūtė Aistė, IVA;
Zufarovaitė Mantė, IVB;
Šneiderytė Augustė, IVC;
Grumblys Justinas, IVD;
Jašinskaitė Žyginta, IVE;
Česnavičiūtė Agnė, IVF.

2019–2020 m. m. gimnazijos mokinių parlamentas

Mokinių parlamento nariai:

Gabija Skystimaitė, IA;
Miglė Ramanauskaitė, ID;
Augustas Kažemėkas, IE;
Emilė Striokaitė, IE;
Ugnė Kovalčikaitė, IIA;
Paulina Kružinauskaitė, IIA;
Evenika Mekšraitytė, IIB;
Beata Čekanavičiūtė, IIC;
Dominykas Gibas, IIC;
Austėja Kiršaitė, IIC;
Erikas Gudulevičius, IID;
Simona Leskauskaitė, IID;
Paulius Gružinskas, IIIB;
Augustė Brazytė, IIIC;
Gabija Šarūnaitė, IIID;
Milda Vasiukevičiūtė, IIID;
Rosita Zdanaitytė, IIID;
Ugnė Endrikytė, IIIE;
Matas Girdijauskas, IIIE;
Eglė Šitkauskaitė, IIIE;
Vika Valaikaitė, IIIE;
Kipras Kailius, IIIF;
Aistė Ciplijauskaitė, IVA;
Aistė Mickevičiūtė, IVA;
Urtė Venciūtė, IVA;
Viktorija Mickevičiūtė, IVB;
Agnė Česnavičiūtė, IVF.