Mokinių savivalda

2020–2021 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Mokinių savivaldos nuostatai

Gimnazijos prezidentė Gabija Šarūnaitė

2020–2021 m. m. gimnazijos klasių seniūnai

Asmera Bulonaitė, IA;
Evita Račiukaitytė, IB;
Gabrielė Neverauskaitė, IC;
Gabija Krunkauskaitė, ID;
Dominykas Valinskas, IE;
Saulė Utaraitė, IIA;
Gustė Grinevičiūtė, IIB;
Arnas Murauskas, IIC;
Smiltė Suchoževskaitė, IID;
Viktorija Klimaitė, IIE;
Meda Ladaitė, IIIA;
Evenika Mekšraitytė, IIIB;
Austėja Kiršaitė, IIIC;
Miglė Pakarskaitė, IIID;
Miglė Vizgirdaitė, IIIE;
Saima Krutulytė , IVA;
Gabija Maksvytytė, IVB;
Rugilė Bartašiūtė , IVC;
Rosita Zdanaitytė, IVD;
Ieva Andriulionytė, IVE;
Lukrecija Plechavičiūtė, IVF.

2020–2021 m. m. gimnazijos mokinių parlamento nariai

Aušrinė Juozelytė, IC;
Gabrielė Neverauskaitė, IC;
Viltė Ūsaitė, IC;
Gabija Skystimaitė, IIA;
Saulė Utaraitė, IIA;
Miglė Ramanauskaitė, IID;
Augustas Kažemėkas, IIE;
Emilė Striokaitė, IIE;
Paulina Kružinauskaitė, IIIA;
Evenika Mekšraitytė, IIIB;
Austėja Kiršaitė, IIIC;
Beata Čekanavičiūtė, IIIC;
Simona Leskauskaitė, IIID;
Erikas Gudulevičius, IIID;
Augustė Brazytė , IVC;
Gabija Šarūnaitė , IVD;
Milda Vasiukevičiūtė, IVD;
Rosita Zdanaitytė, IVD;
Eglė Šitkauskaitė, IVE;
Ugnė Endrikytė, IVE;
Vika Valaikaitė, IVE;
Matas Girdijauskas, IVE;
Kipras Kailius, IVF.