Mokinių savivalda

2017–2018 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Mokinių savivaldos nuostatai

Gimnazijos mokinių prezidentė Justė Lažauninkaitė

Gimnazijos klasių seniūnai

Saima Krutulytė, I A,
Morta Inkrataitė, I B,
Ugnė Tamulevičiūtė, I C,
Gabija Šarūnaitė, I D,
Sibilė Sabašinskaitė, I E,
Aistė Mickevičiūtė, II A,
Mantė Zufarovaitė, II B,
Martyna Jurevičiūtė, II C,
Ona Birštonaitė, II D,
Žyginta Jašinskaitė, II E,
Agnė Česnavičiūtė, II F,
Justė Lažauninkaitė, III A,
Matas Makackas, III B,
Radvilė Blažaitytė, III C,
Gabija Konopacka, III D,
Akvilė Kačkauskaitė, III E,
Tadas Skeltys, IV A,
Paulina Gutauskaitė, IV B,
Ignas Švirinas, IV C,
Eva Jokšaitė, IV D,
Justė Katkauskaitė, IV E,
Tomas Švatrinas, IV F,
Vanesa Bobušytė, IV G.

Gimnazijos mokinių parlamentas

Mokinių parlamento nariai:

Agnė Česnavičiūtė, IIF,
Agnė Pečiulytė, IIIC,
Aistė Ciplijauskaitė, IIA,
Aistė Mickevičiūtė, IIA,
Gabija Šarūnaitė, ID,
Gabija Utaraitė, IIA,
Justė Buragaitė, IIIA,
Justė Lažauninkaitė, IIIA,
Mantas Kudirka, IIIC,
Mantė Zufarovaitė, IIB,
Martynas Mykolaitis, IIID,
Matas Makackas, IIIB,
Povilas Melninkas, IIID,
Urtė Venciūtė, IIA,
Viktorija Mickevičiūtė, IIB,
Viktorija Zaveckaitė, IIIE,
Vita Laskevičiūtė, IIIA.

Mokinių parlamento komitetai

Mokslo reikalų komitetas:

Agnė Pečiulytė, III C,
Aistė Ciplijauskaitė, II A,  
Justė Buragaitė, III A,
Mantė Zufarovaitė, II B,
Martynas Mykolaitis, III D,
Matas Makackas, III B.

Kultūros ir sporto reikalų komitetas:

Aistė Mickevičiūtė, II E, 
Gabija Šarūnaitė, I D,
Gabija Utaraitė, I E,
Mantas Kudirka, II D,
Povilas Melninkas, II B,
Urtė Venciūtė, III A,
Viktorija Mickevičiūtė, II E,
Vita Laskevičiūtė, II A.

Socialinių reikalų komitetas:

Agnė Česnavičiūtė, II F,
Viktorija Zaveckaitė, III E,
Justė Lažauninkaitė, II A.