Mokinių tėvų komitetas

2018–2019 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Čibirka Gintaras, IA,
Mekšraitienė Jolanta, IB,
Morkevičienė Alma, IC,
Baniulis Linas, ID,
Melibajeva Mavliuda, IE,
Skinkienė Renolda, IIA,
Striokienė Izabelė, IIB,
Žemaitaitienė Vilma, IIC,
Šarūnė Aida, IID,
Valaika Vaidas, IIE,
Deltuvienė Sonata, IIIA,
Mickevičius Artūras, IIIB,
Aleksienė Jolita, IIIC,
Striokienė Ina, IIID,
Blauzdžiūnienė Žydrūnė, IIIE,
Radzevičienė Rima, IIIF,
Lažauninkienė Aira, IVA,
Gudaitienė Aušra, IVB,
Babrauskaitė Dalia, IVC,
Rakauskas Vaidas, IVD,
Bulotienė Almutė, IVE.