Mokinių tėvų komitetas

2019–2020 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Stepšienė Lina, IA
Vaišnienė Irma, IB
Šneiderienė Jolanta, IC
Ramanauskienė Rima, ID
Klimaitė Ina, IE
Čibirka Gintaras, IIA
Mekšraitienė Jolanta, IIB
Morkevičienė Alma, IIC
Baniulis Linas, IID
Riškevičius Mindaugas, IIE
Skinkienė Renolda, IIIA
Striokienė Izabelė, IIIB
Žemaitaitienė Vilma, IIIC
Šarūnė Aida, IIID
Valaika Vaidas, IIIE
Ožalienė Giedrė, IIIF
Deltuvienė Sonata, IVA
Mickevičius Artūras, IVB
Aleksienė Jolita, IVC
Striokienė Ina, IVD
Blauzdžiūnienė Žydrūnė, IVE
Čebanauskienė Virginija, IVF

Tėvų komiteto pirmininkas – Valaika Vaidas