Mokinių tėvų komitetas

2017–2018 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Skinkienė Renolda, IA,
Striokienė Izabelė, IB,
Žemaitaitienė Vilma, IC,
Šarūnė Aida, ID,
Valaika Vaidas, IE,
Deltuvienė Sonata, IIA,
Mickevičius Artūras, IIB,
Aleksienė Jolita, IIC,
Striokienė Ina, IID,
Blauzdžiūnienė Žydrūnė, IIE,
Radzevičienė Rima, IIF,
Lažauninkienė Aira, IIIA,
Gudaitienė Aušra, IIIB,
Blažaitienė Angelė, IIIC,
Rakauskas Vaidas, IIID,
Šiškuvienė Teodora, IIIE,
Sakalauskas Sigitas, IVA,
Brazauskaitė Vilma, IVB,
Dronseikienė Loreta, IVC,
Simniškienė Jūratė, IVD,
Černauskaitė Rasa, IVE,
Rutkauskienė Jūratė, IVF,
Galinskienė Vilma, IVG.