Mokinių tėvų komitetas

2020–2021 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Bulonienė Algė, IA;
Račiukaitienė Kristina, IB;
Sakalauskas Sigitas, IC;
Čiuplienė Simona, IE;
Plechavičienė Jurgita, IIA;
Vaišnienė Irma, IIB;
Venclovienė Indrė, IIC;
Ramanauskienė Rima, IID;
Striokienė Ina, IIE;
Tamaliūnienė Vilma, IIIA;
Mekšraitienė Jolanta, IIIB;
Remeikienė Jurgita, IIIC;
Baniulis Linas, IIID;
Dranginienė Vida, IIIE;
Skinkienė Renolda, IVA;
Bieliukienė Renata, IVB;
Brazienė Reda, IVC;
Šarūnė Aida, IVD;
Ožalienė Giedrė, IVF.

Tėvų komiteto pirmininkas – Valaika Vaidas, IVE kl.
Tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja – Mačienė Inga, ID kl.