Tarp pagerbtų abiturientų – net 17 „Aušros“ gimnazijos mokinių