Tarp pagerbtų abiturientų – net 17 „Aušros“ gimnazijos mokinių

Antradienio vidurdienį Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos kvietimu į apdovanojimų ceremoniją Paežerių dvare rinkosi rajono abiturientai, geriausiai išlaikę valstybinius egzaminus. Juos pasveikinti atvyko ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė bei vyr. specialistė Žydrė Žilinskienė, mokyklų vadovai, mokytojai, ruošę juos egzaminams, mokinių artimieji. Mokiniams buvo įteikti Mero padėkos raštai ir vardiniai piniginiai čekiai, mokytojai taip pat buvo pagerbti padėkos raštu ir atsiminimo dovana – rašikliu.

Džiugu, kad tarp pagerbtųjų buvo net 17 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių. Geriausiai egzaminų metu pasirodė ir net po du „šimtukus“ gavo Matas Alaunė (matematika, informacinės technologijos), Aleksas Gaurilčikas (biologija, užsienio (anglų) kalba), Dominykas Murauskas (informacinės technologijos, užsienio (anglų) kalba), Jokūbas Setkauskas (informacinės technologijos, užsienio (anglų kalba). Labai didžiuojamės ir mokiniais, gavusiais po vieną 100 balų įvertinimą, tai: Vilmantas Runas (informacinės technologijos) ir visas būrys abiturientų, po šimtą balų surinkusių anglų kalbos egzamine: Aira Aleksaitė, Evaldas Birštonas, Domantė Janulevičiūtė, Rusnė Kardauskaitė, Emilija Mačiulaitytė, Laura Paulavičiūtė, Ugnė Rastauskaitė, Rytis Sidarevičius, Gabija Sūdninkaitė, Ieva Šataitytė, Mileta Tamašauskaitė, Paula Uscilaitė. Džiugu paminėti ir tai, kad 33,53 proc. mūsų gimnazijos abiturientų, laikiusių anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą, 26,47 proc. laikiusių informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą surinko nuo 86 iki 100 balų (aukštesnysis lygmuo).

Nuoširdžiai dėkojame visiems pedagogams, padėjusiems mokiniams pasiekti puikių rezultatų, o abiturientams linkime kuo geriausios kloties tolimesniame gyvenime.