Tarptautinio piešinių konkurso „Tėvynės labui“ laureatė