Olimpiados, konkursai

2017–2018 M. M.

Rajoninis konkursas „Geriausias metų dailės darbas“:

Matilda Kalvaitytė, II D kl. – I vieta, mokyt. R. Viktažentienė

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas:

Emilija Mačiulaitytė, IV E kl. – I vieta, mokyt. R. Kvirevičienė

ES Jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas:

Vilmantas Runas, IV A kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Viktorija Staneikaitė, III C kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė

Marijampolės regiono mokomųjų mokinių bendrovių mugė-konkursas:

Geriausia Marijampolės regiono mokinių MMB „Mui mui“

  • Gustas Vaškelis, III A kl.
  • Gabija Balčiūnaitė, III A kl.
  • Jonas Karpavičius, III B kl.
  • Agnė Pečiulytė, III C kl.

Mokytoja Daiva Tartėnienė

51-oji Lietuvos mokinių respublikinė biologijos olimpiada: 

Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė

30-oji Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada:

Dovydas Grigas, II D kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Tomas Švatrinas, IV F kl. – III vieta, mokyt. V. Rekašienė

28-oji Lietuvos mokinių istorijos rajoninė olimpiada:

I-II klasių tarpe
Lukas Rakauskas, II E kl. – II vieta, mokyt. R. Aleksienė
Haroldas Matas Velioniškis, II B kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė
III-IV klasių tarpe
Živilė Šarkauskaitė, III C kl. – II vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Paulius Vencius, IV B kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė

24-oji Lietuvos mokinių dailės rajoninė olimpiada:

Matilda Kalvaitytė, II C kl. – II vieta, mokyt. R. Viktažentienė
Emilija Jurgelaitytė, III B kl. – III vieta, mokyt. R. Viktažentienė

24-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo regioninė olimpiada:

Tomas Švatrinas, IV F kl. – III vieta, mokyt. D. Tartėnienė

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas 2018“:

Paulius Vencius, IV B kl. – 27 taškai
Lukas Rakauskas, II E kl. – 22 taškai
Dovydas Grigas, II D kl. – 20 taškų
Justė Lažauninkaitė, III A kl. – 18 taškų
Emilija Smelstoriūtė, III B kl. – 17 taškų
Gerda Papartytė, III A kl. – 17 taškų

28-oji Lietuvos mokinių istorijos mokyklinė olimpiada:

I-II klasių tarpe
Haroldas Matas Velioniškis, II A kl. – I vieta, mokyt. R. Aleksienė
Lukas Rakauskas, II E kl. – II vieta, mokyt. R. Aleksienė
Laura Marchertaitė, II B kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė
III-IV klasių tarpe
Justė Lažauninkaitė, III A kl. – I vieta, mokyt. R. Aleksienė
Emilija Smelstoriūtė, III B kl. – II vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Živilė Šarkausakitė, III C kl. – III vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Paulius Vencius, IV B kl. – I vieta, mokyt. R. Aleksienė
Mileta Tamašauskaitė, III B kl. – II vieta, mokyt. R. Aleksienė

dr. Juozo Kazicko informacinių technologijų konkursas:

Programavimo konkursas
Jokūbas Setkauskas, IV D kl. – II vieta, mokyt. I. Kaminskienė
Evaldas Birštonas, IV A kl. – III vieta, mokyt. I. Kaminskienė

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas:

Vita Laskevičiūtė, III A kl. – I vieta, mokyt. V. Kainauskienė

25-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) rajoninė olimpiada:

Viktorija Zaveckaitė, III E kl. – I vieta, mokyt. A. Gžibovskienė
Vitas Garnys, II F kl. – I vieta, mokyt. V. Unguraitienė
Agnė Černauskaitė, III B kl. – II vieta, mokyt. A. Gžibovskienė

67-oji Lietuvos mokinių matematikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Gabrielius Šuopys, I C kl. – II vieta, mokyt. V. Bartkuvienė
Vanesa Špringelytė, I D kl. – III vieta, mokyt. L. Jociuvienė
II klasė
Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – III vieta, mokyt. V. Karpavičienė
III klasė
Justas Karpavičius, III B kl. – I vieta, mokyt. V. Bartkuvienė
Agnė Pečiulytė, III C kl. – II vieta, mokyt. M. Mockienė
IV klasė
Vilmantas Runas, IV B kl. – I vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Dominykas Murauskas, III C B kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Ignas Rutkauskas, IV D kl. – III vieta, mokyt. M. Mockienė

Lietuvos mokinių technologijų rajoninė olimpiada:

8-10 kl. amžiaus grupė
Lukas Griučkaitis, I A kl. – III vieta, mokyt. R. Danilevičius
9-12 kl. amžiaus grupė
Ignas Švirinas, IV C kl. – I vieta, mokyt. R. Danilevičius

Tarptautinis piešinių konkursas „Tėvynės labui“:

Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. R. Viktažentienė

66-oji Lietuvos mokinių fizikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Vika Valaikaitė, I E kl. – III vieta, mokyt. N. Bartelienė
II klasė
Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė (darbas siunčiamas respublikinei atrankai)
III klasė
Justas Karpavičius, III B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Antanas Savokaitis, IIIA kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
IV klasė
Vilmantas Runas, IV B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Dominykas Murauskas, III C kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė

Vietų skirstymas vyko pagal naują rekomendaciją. Skaičiuojamas trijų geriausių darbų vidurkis. Pagal šią metodiką nepaskirtos II, III vietos II ir IV klasių mokiniams.

56-oji Lietuvos mokinių chemijos rajoninė olimpiada:

I klasė
Gabija Maksvytytė, I B kl. – II vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
II klasė
Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Matilda Kalvaitytė, II D kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Mantas Petrulis, II A kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
Simona Matulaitytė, II C kl. – III vieta, D. Leščiukaitienė
III klasė
Evaldas Kvietkauskas, III E kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Regimantas Žekas, III A kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
IV klasė
Jokūbas Setkauskas, IV D kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Ignas Rutkauskas, IV F kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
Gabija Sūdnikaitė, IV C kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė

Lietuvos mokinių respublikinė anglų kalbos rajoninė olimpiada:

Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. D. Čėsnienė
Benas Karpavičius, II A kl. – II vieta, mokyt. D. Čėsnienė
Tadas Grikietis, I E kl. – III vieta, mokyt. D. Čėsnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninė olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Kristina Kazlauskaitė, II E kl. – I vieta, mokyt. V. Kainauskienė
Lukas Rakauskas, II F kl. – II vieta, mokyt. J. Sinkevičienė
Simona Matulaitytė, II C kl. – III vieta, mokyt. A. Damušis
Vita Laskevičiūtė, III A kl. – I vieta, mokyt. V. Kainauskienė
Marta Marčiulionytė, IV A kl. – II vieta, mokyt. R. Kvirevičienė
Mileta Tamašauskaitė, IV B kl. – II vieta, mokyt. J. Sinkevičienė

Lietuvos mokinių anglų kalbos rajoninė olimpiada (11 kl.):

Melninkas Povilas, III D kl. – I vieta, mokyt. L. Čėsnienė

51-oji Lietuvos mokinių rajoninė biologijos olimpiada: 

I klasė
Emilija Klimašauskaitė, I B kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė
II klasė
Kristina Kazlauskaitė, II A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Ona Birštonaitė, II D kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė
III klasė
Regimantas Žekas, III A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Gustas Vaškelis, III A kl. – II vieta, mokyt. K. Lietuvninkienė
Neda Tamašauskaitė, III A kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Simona Petrauskaitė, III A kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė
IV klasė
Jokūbas Setkauskas, IV D kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Justė Katkauskaitė, IV E kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė 
Ignas Rutkauskas, IV F kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Marta Marčiulionytė, IV A kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė

Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada:

Antanas Savokaitis, III A kl. – III vieta, mokyt. V. Bartkuvienė
Vilmantas Runas, IV B kl. – III vieta, mokyt. V. Karpavičienė

29-oji Lietuvos mokinių rajoninė informatikos olimpiada:

Antanas Stepanauskas, IV G kl. – I vieta, mokyt. I. Kaminskienė
Jokūbas Setkauskas, IV D kl. – III vieta, mokyt. I. Kaminskienė

2016–2017 M. M.

49-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas:

Rugilė Zavickaitė, IV E kl. – I laipsnio diplomas, mokyt. R. Kvirevičienė
Radvilė Blažaitytė, II C kl. – III laipsnio diplomas, mokyt. R. Kvirevičienė
Aurelija Vasiliauskaitė, IV D kl. – III laipsnio diplomas, mokyt. V. Kainauskienė

ES Jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas:

Marta Marčiulionytė, III A kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Justė Katkauskaitė, III E kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Vilmantas Runas, III B kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė

50-oji Lietuvos mokinių respublikinė biologijos olimpiada: 

Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė

Rajoninis geografijos konkursas „Dėlionė“:

Dovydas Grigas, I D kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė

Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje „Lietuvių liaudies ir šiuolaikinė muzika“ užimta II vieta:

Mokinių komanda:
Lukas Rakauskas (I E kl.)
Marta Marčiulionytė (III A kl.)
Ieva Šataitytė (III B kl.)
Brigita Jančaitytė (IV E kl.)

Mokinius ruošė mokytoja Rita Štrimaitienė.

6-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“:

Dovydas Grigas, I D kl. – 25 taškai (mokyt. V. Rekašienė)
Ernestas Grigas, IV E kl. – 22 taškai (mokyt. V. Rekašienė)
Paulius Vencius, III B kl. – 22 taškas (mokyt. V. Rekašienė)
Tomas Švatrinas, III F kl. – 22 taškai (mokyt. V. Rekašienė)
Rusnė Kardauskaitė, III B kl. – 21 taškas (mokyt. O. Smelstorienė)

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas 2017“:

Dovydas Grigas, I D k. – 27 taškai.
Vencius Pauius, III B kl. – 24 taškai.
Edvinas Jurgelaitis, IV C kl. – 22 taškai.
Harodas Matas Velioniškis, I A kl. – 20 taškų.

29-oji Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada:

Ernestas Grigas, IV E kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Dovydas Grigas, I D kl. – III vieta, mokyt. V. Rekašienė

27-oji Lietuvos mokinių istorijos rajoninė olimpiada:

I-II klasių tarpe
Dovydas Grigas, I D kl. – I vieta, mokyt. K. Medelienė
Emilija Smelstoriūtė, II B kl. – II vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Benas Karpavičius, I A kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė
III-IV klasių tarpe
Tomas Jakštaitis, IV C kl. – I vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė

dr. Juozo Kazicko informacinių technologijų konkursas:

Programavimo konkursas
Jokūbas Setkauskas, III D kl. – III vieta, mokyt. I. Kaminskienė

24-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) rajoninė olimpiada:

Gintarė Iešmantaitė, III A kl. – I vieta, mokyt. A. Gžibovskienė
Emilija Mačiulaitytė, III E kl. – II vieta, mokyt. A. Kanonenkienė
Kamilė Šutrikaitė, III D kl. – II vieta, mokyt. A. Kanonenkienė
Paula Jalinskaitė, III C kl. – III vieta, mokyt. A. Gžibovskienė

66-oji Lietuvos mokinių matematikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Dovydas Grigas, I D kl. – II vieta, mokyt. V. Zajankauskienė
Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
II klasė
Justas Karpavičius, II B kl. – I vieta, mokyt. M. Mockienė
Jonas Karpavičius, II B kl. – II vieta, mokyt. M. Mockienė
III klasė
Dominykas Murauskas, III C B kl. – I vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Vilmantas Runas, III B kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Jokūbas Setkauskas, III D kl. – III vieta, mokyt. V. Karpavičienė
IV klasė
Gytis Čepkauskas, III C kl. – I vieta, V. Zajankauskienė
Tomas Jurkšas, III A kl. – I vieta, V. Zajankauskienė
Aistė Dobilaitė, III A kl. – II vieta, V. Zajankauskienė

Lietuvos mokinių technologijų rajoninė olimpiada:

Augustė Šneiderytė, I C kl. – III vieta, mokyt. E. Galinskienė
Ignas Švirinas, III C kl. – I vieta, mokyt. R. Danilevičius

65-oji Lietuvos mokinių fizikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Benas Karpavičius, I A kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Dovydas Grigas, I D kl. – III, vieta, mokyt. N. Bartelienė
II klasė
Justas Karpavičius, II B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Neda Tamašauskaitė, II A kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Antanas Savokaitis, II A kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Regimantas Žekas, II A kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
III klasė
Vilmantas Runas, III B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Tadas Skeltys, IIIA kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Matas Alaunė, III A kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Dominykas Murauskas, III C kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
IV klasė
Gytis Čepkauskas, IV C kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Tomas Jurkšas, IV A kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė

55-oji Lietuvos mokinių chemijos rajoninė olimpiada:

I klasė
Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Matilda Kalvaitytė, I A kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
Mantas Petrulis, I A kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
II klasė
Justas Karpavičius, II B kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Regimantas Žekas, II A kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
Evaldas Kvietkauskas, II E kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
III klasė
Jokūbas Setkauskas, III D kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Ignas Rutkauskas, III F kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
IV klasė
Rokas Švelginas, IV C kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Aurelija Vasiliauskaitė IV D kl. – II vieta, D. Leščiukaitienė
Edvinas Jurgelaitis, IVC C kl. – III vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė

Lietuvos mokinių respublikinė anglų kalbos rajoninė olimpiada:

Simas Alaunė, I A kl. – II vieta, mokyt. D. Čėsnienė
Justė Bunikytė, I A kl. – III vieta, mokyt. D. Čėsnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninė olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Vita Laskevičiūtė, II A kl. – I vieta, mokyt. V. Kainauskienė
Andželika Ciganskaitė, II C kl. – II vieta, mokyt. R. Kvirevičienė
Marta Marčiulionytė, III A kl. – I vieta, mokyt. R. Kvirevičienė
Aurelija Vasiliauskaitė, IV D kl. – III vieta, mokyt. V. Kainauskienė

Lietuvos mokinių anglų kalbos rajoninė olimpiada (11 kl.):

Jokūbas Setkauskas, III D kl. – I vieta, mokyt. L. Čivinskienė
Ona Birštonaitė, I D kl. – II vieta, mokyt. A. Grikietienė

50-oji Lietuvos mokinių rajoninė biologijos olimpiada: 

I klasė
Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Ona Birštonaitė, I D kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
II klasė
Justas Karpavičius, II B kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Lukas Povilaitis, II D kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Akvilė Kačkauskaitė, III F kl., III vieta, mokyt. J. Barabanovienė
III klasė
Jokūbas Setkauskas, III D kl. – I vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Ignas Rutkauskas, III F kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
IV klasė
Aistė Dobilaitė, IV A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Rokas Švelginas, IV C kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Viktorija Lazauskaitė, IV A kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ organizuoto konkurso „Dovanokime viltį gyventi“ I vietos nugalėtojai:

Ona Birštonaitė, ID kl.
Ieva Kučiauskaitė, ID kl.
Aistė Bruževičiūtė, ID kl.
Dovydas Grigas, ID kl.
Justinas Grumblys, ID kl.

Mokinius ruošė mokytoja E. Anisimavičienė

Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada:

Vilmantas Runas, III B kl. – I vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Justas Karpavičius, II B kl. – II vieta, mokyt. M. Mockienė
Kristina Kazlauskaitė, I A kl. – III vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Viktorija Staneikaitė, II C kl. – III vieta, mokyt. V. Zajankauskienė
Tomas Jurkšas, III A kl. – III vieta, mokyt. V. Zajankauskienė

28-oji Lietuvos mokinių rajoninė informatikos olimpiada:

Antanas Stepanauskas, III G kl. – I vieta
Gytis Čepkausaks, IV C kl. – I vieta
Jonas Černauskas, IV G kl. – II vieta
Visi šie mokiniai ir Jokūbas Setkauskas (III D kl.) pateko į respublikinio turo I etapą.

Mokinius ruošė mokytoja Inga Kaminskienė.

2015–2016 M. M.

Respublikinis kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas 2016“:

Gustas Vaškelis, I A kl. – I vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. D. Paškauskienė
Neda Tamašauskaitė, I A kl. – I vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. D. Paškauskienė
Viktorija Stučytė, I A kl. – I vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. D. Paškauskienė
Aušrinė Damušytė, III A kl. – II vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. D. Paškauskienė
Viktorija Lazauskaitė, III A kl. – II vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. D. Paškauskienė
Tadas Skeltys, II A kl. – II vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. I. Skamarakienė
Vilmantas Runas, II B kl. – II vieta, LRŠMM diplomas, mokyt. I. Skamarakienė

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas baigiamasis turas:

Vaškelis Gustas, I A kl. – LRŠMM pagyrimo raštas, mokyt. D. Paškauskienė

Rajoninis geografijos konkursas „Dėlionė“:

Emilija Smelstoriūtė, I B kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Vita Laskevičiūtė, I A kl. – II vieta, mokyt. V. Rekašienė

Lietuvių kalbos ir literatūros respublikinė olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Aušrinė Damušytė, IV A kl. – II vieta, mokyt. J. Sinkevičienė

28-oji Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada:

Ernestas Grigas, III E kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Paulius Vencius, II B kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Rusnė Kurdauskaitė, II B kl. – III vieta, mokyt. V. Rekašienė

22-oji Lietuvos mokinių dailės rajoninė olimpiada:

Gintarė Janulaitytė, IV C kl. – I vieta, mokyt. R. Viktažentienė
Ugnė Šlekytė, IV B kl. – III vieta, mokyt. R. Viktažentienė

23-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) rajoninė olimpiada:

Emilija Mačiulaitytė, II E kl. – II vieta, mokyt. A. Gžibovskienė

Lietuvos mokinių technologijų rajoninė olimpiada:

Akvilė Kačkauskaitė, I E kl. – II vieta (tekstilė, audimas karoliukais), mokyt. D. Leščiukaitienė
Ignas Švirinas, II C kl. –II vieta (medžio apdirbimas), mokyt. R. Danilevičius
Jonas Černiauskas, III G kl. – II vieta (medžio apdirbimas), mokyt. R. Danilevičius

dr. Juozo Kazicko informacinių technologijų konkursas:

Programavimo konkursas
Simas Paškauskas, IV F kl. – I vieta, mokyt. I. Kaminskienė

26-oji Lietuvos mokinių istorijos rajoninė olimpiada:

Paulius Vencius, II B kl. – II vieta, mokyt. R. Aleksienė
Mileta Tamašauskaitė, II B kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė
Tomas Jakštaitis, III C kl. – I vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Matas Stadalnininkas, III C kl., Edvinas Jurgelaitis, III C kl. ir Saulė Šimonytė, IV A kl. – II vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Mindaugas Vencius, IV B kl. – III vieta, mokyt. R. Aleksienė

65-oji Lietuvos mokinių matematikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Viktorija Stancikaitė, I C kl. – I vieta, mokyt. V. Zajankauskienė
Justas Karpavičius, I B kl. – II vieta, mokyt. M. Mockienė
Jonas Karpavičius, I B kl. – III vieta, mokyt. M. Mockienė
II klasė
Vilmantas Runas, II C kl. – III vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Ignas Rutkauskas, II F kl. – III vieta, mokyt. M. Mockienė
III klasė
Tomas Jurkšas, III A kl. – I vieta, V. Zajankauskienė
Gytis Čepkauskas, III C kl. – II vieta, V. Zajankauskienė
Aleksas Blažaitis, III A kl. – II vieta, V. Zajankauskienė
IV klasė
Margarita Kartavičiūtė, IV B kl. – I vieta, V. Karpavičienė
Juozas Enrikas Gustaitis, IV G kl. – II vieta, M. Mockienė
Martynas Narijauskas, IV A kl. – III vieta, M. Mockienė
Milda Milišauskaitė, IV A kl. – III vieta, V. Karpavičienė

64-oji Lietuvos mokinių fizikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Justas Karpavičius, I B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
II klasė
Vilmantas Runas, II B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Ignas Rutkauskas, II F kl. – II vieta, mokyt. N. Bartelienė
III klasė
Gytis Čepkauskas, III C kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Tomas Jurkšas, III A kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Aleksas Blažaitis, III A kl. – III vieta, I. Skamarakienė
IV klasė
Margarita Kartavičiūtė, IV B kl. – I vieta, I. Skamarakienė
Vilius Kerutis, IV C kl. – II vieta, I. Skamarakienė
Martynas Narijauskas, IV A kl. – III vieta, I. Skamarakienė

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas:

Marius Kijauskas, IV E kl.

Rajoninis anglų kalbos konkursas IX-X klasėms:

Paula Uscilaitė, II B kl. – I vieta
Laura Paulavičiūtė II B kl. – III vieta

Mokytoja Jolanta Mickevičienė

Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso „VERBA MEA AURIBUS PERCIPE, DOMINE“ laureatės:

Milda Štaraitytė, I A kl. – mokyt. V. Balandienė
Dovilė Utaraitė, IV D kl. – mokyt. E. Čiaučionaitė
Eglė Matulaitytė, IV B kl. – mokyt. V. Balandienė

54-oji Lietuvos mokinių chemijos rajoninė olimpiada:

I klasė
Justas Karpavičius, I B kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Regimantas Žekas, I A kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
Neda Tamašausakitė, I A kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
II klasė
Jokūbas Setkauskas, II D kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Ignas Rutkauskas, II F kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
III klasė
Rokas Švelginas, III C kl. – I vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Edvinas Jurgelaitis, III C kl. – II vieta, mokyt. D. Leščiukaitienė
Aurelijas Vasiliauskaitė III D kl. – III vieta, D. Leščiukaitienė
IV klasė
Margarita Kartavičiūtė, IV B kl. – II vieta, D. Martišienė
Laurynas Galinskas, IV B kl. – III vieta, D. Martišienė

Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninė olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Aušrinė Damušytė, III A kl. – I vieta, mokyt. J. Sinkevičienė
Vita Laskevičiūtė, I A kl. – II vieta, mokyt. V. Kainauskienė

49-oji Lietuvos mokinių rajoninė biologijos olimpiada: 

I klasė
Justas Karpavičius, I B kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Neda Tamašauskaitė, I A kl. – II vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Gustas Vaškelis, I A kl. – padėka, mokyt. D. Paškauskienė
II klasė
Aleksas Gaurilčikas, II D kl. – I vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Jokūbas Setkauskas, II D kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Marta Marčiulionytė, II A kl. – Padėka, mokyt. D. Paškauskienė
III klasė
Aušrinė Damušytė, III A kl. – I vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Rokas Švelginas, III C kl. – II vieta, mokyt. J. Barabanovienė
Modestas Mažerimas, III B kl. – III vieta, D. Paškauskienė
Jonas Matisiūnas, III D kl. – III vieta, J. Barabanovienė
IV klasė
Laurynas Galinskas, IV B kl. – I vieta, J. Barabanovienė
Gintarė Janulaitytė, IV C kl. – II vieta, D. Paškauskienė
Jovita Ciprisevičiūtė, IV D kl. – Padėka, J. Barabanovienė
Neda Striokaitė, IV C kl. – Padėka, D. Paškauskienė

Lietuvos mokinių anglų kalbos rajoninė olimpiada (11 kl.):

Aušrinė Damušytė, III A kl. – I vieta
Miglė Kociūtė, Ugnė Deltuvaitė, III A kl. – II vieta
Paulius Skaisgiris, III B kl. – III vieta

Mokytoja Daiva Čėsnienė

Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio turo nugalėtojas:

Vokalinis merginų ansamblis, vadovė – mokyt. R. Štrimaitienė

48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso laureatės:

Radvilė Blažaitytė, I C kl. – mokyt. R. Kvirevičienė
Marta Marčiulionytė, II A kl. – mokyt. V. Kainauskienė
Aurelija Vasiliauskaitė, III D kl. – mokyt. V. Kainauskienė
Silvija Krocaitė, III D kl. – mokyt. R. Kvirevičienė

2015 m. Gamtos mokslų Kengūros lyderių turo nugalėtoja

Viktorija Lazauskaitė, III A kl., mokyt. D. Paškauskienė

Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada:

Vilmantas Runas, II B kl. – I vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Tomas Jurkšas, III A kl. – III vieta, mokyt. V. Zajankauskienė

27-oji Lietuvos mokinių rajoninė informatikos olimpiada:

Jonas Černauskas, III G kl. – I vieta, mokyt. I. Kaminskienė
Enrikas Juozas Gustaitis, IV G kl. – II vieta, mokyt. R. Pėčelienė
Radvilas Kazla, IV C kl. – III vieta, mokyt. R. Pėčelienė

2014–2015 M.M.

Respublikinis kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas 2015“:

Simas Paškausakas, III F kl. – mokyt. D. Paškauskienė
Edvardas Šneideris, III F kl. – mokyt. D. Paškauskienė

Rajoninis geografijos konkursas „Dėlionė“

Paulius Vencius, I B kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Rusnė Kardauskaitė, I B kl. – III vieta, mokyt. V. Rekašienė

Gamtos mokslų konkursas „Olympis 2015“

Justė Katkauskaitė, I E kl. – III laipsnio diplomas
Viktorija Lazauskaitė, II A kl. – I laipsnio diplomas
Tomas Jurkšas, II A, kl. – I laipsnio diplomas
Simas Paškauskas, III F kl. – I laipsnio diplomas
Urtė Andriuškevičiūtė III E kl, – II laipsnio diplomas
Greta Bradūnaitė III C kl. – III laipsnio diplomas
Gintarė Janulaitytė III C kl. – III laipsnio diplomas

Mokytoja Daiva Paškauskienė

Gamtos mokslų konkursas „Gamtos kengūra 2015“

Aušrinė Damušytė, II A kl. – Auksinės Kengūros diplomas
Viktorija Lazauskaitė, II A kl. – Auksinės Kengūros diplomas
Vilmantas Runas, I B kl. – Oranžinės Kengūros diplomas
Donata Piliutytė, III C kl. – Auksinės Kengūros diplomas
Neda Striokaitė, III C kl. – Oranžinės Kengūros diplomas
Simas Paškauskas, III F kl. – Sidabrinės Kengūros diplomas

Mokytoja Daiva Paškauskienė

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas:

Agnė Orentaitė, IV G kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė
Indrė Sakatausakaitė, IV G kl. – III vieta, mokyt. D. Paškauskienė

27-oji Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada:

Ernestas Grigas, II E kl. – I vieta, mokyt. V. Rekašienė
Edvinas Jurgelaitis, II C kl. – III vieta, mokyt. V. Rekašienė

25-oji Lietuvos mokinių istorijos rajoninė olimpiada:

Dainius Oginskas, I F kl. – III vieta, mokyt. K. Medelienė
Edvinas Jurgelaitis, II C kl. – I vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Tomas Jakštaitis, II C kl. – II vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Gytis Čepkauskas, II C kl. – III vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Saulė Šimonytė, III A kl. – I vieta, mokyt. M. Sledžiuvienė
Elvinas Setkauskas, IV D kl. – II vieta, mokyt. V. Sledžius
Monika Liekytė, IV G kl. – III vieta, mokyt. K. Medelienė

Lietuvos mokinių respublikinis anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas

Miglė Kociūtė, II A kl. – IV vieta, mokyt. L. Čivinskienė

64-oji Lietuvos mokinių matematikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Paula Uscilaitė, I B kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Ignas Rutkauskas, I F kl. – III vieta, mokyt. M. Mockienė
II klasė
Tomas Jurkšas, II A kl. – I vieta, mokyt. V. Zajankauskienė
Rokas Švelginas, II C kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
III klasė
Milda Milišauskaitė, III A kl. – I vieta, mokyt. V. Karpavičienė
Margarita Kartavičiūtė, III B kl. – II vieta, mokyt. V. Karpavičienė
IV klasė
Jieva Vilkaitytė, IV B kl. – I vieta, mokyt. V. Bartkuvienė
Saulius Vainauskas, IV C kl. – II vieta, mokyt. M. Mockienė
Deimantas Batulevičius, IV D kl. – III vieta, mokyt. M. Mockienė

Lietuvos mokinių technologijų rajoninė olimpiada:

Ignas Švirinas, I C kl. – I vieta, mokyt. R. Danilevičius
Brigita Rožaitė, III F kl. – III vieta, mokyt. E. Galinskienė

21-oji Lietuvos mokinių dailės rajoninė olimpiada:

Ieva Laskevičiūtė, III A kl. – II vieta, mokyt. R. Viktažentienė
Dovilė Lukoševičiūtė, III G kl. – III vieta, mokyt. R. Viktažentienė

22-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) rajoninė olimpiada:

Dovydas Ulevičius, III F kl. – II vieta, mokyt. A. Gžibovskienė
Milda Milišiauskaitė, III A kl. – III vieta, mokyt. V. Unguraitienė

Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum“ 2014 m. laureatai

Merginų vokalinis ansamblis „Aušrinė“, (I-IV kl.)
Duetas Fausta Jasevičiūtė ir Greta Puskunigytė (III kl.)
Gabrielė Aidukaitytė (IV kl.)

Laureatus ruošė mokyt. Rita Štrimaitienė

63-oji Lietuvos mokinių fizikos rajoninė olimpiada:

I klasė
Vilmantas Runas, I B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Ignas Rutkauskas, I D kl. – II vieta, mokyt. N. Bartelienė
II klasė
Aušrinė Damušytė, II A kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
III klasė
Aleksas Blažaitis, II A kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Margarita Karpavičiūtė, III B kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Milda Milišauskaitė, III A kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Vilius Kerutis, III C kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė
IV klasė
Deimantas Batulevičius, IV D kl. – I vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Saulius Vainauskas, IV C kl. – II vieta, mokyt. I. Skamarakienė
Gerda Šimoliūnaitė, IV A kl. – III vieta, mokyt. I. Skamarakienė

53-oji Lietuvos mokinių chemijos rajoninė olimpiada:

I klasė
Ignas Rutkauskas, I F kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Vilmantas Runas, I B kl. – II vieta, mokyt. D. Martišienė
Marta Marčiulionytė, I A kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
II klasė
Rokas Švelginas, II C kl. – I vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė
Aurelija Vasiliauskaitė, II D kl. – II vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė
Edvinas Jurgelaitis, II C kl. – III vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė
III klasė
Margarita Kartavičiūtė, III B kl. – I vieta, mokyt. D. Martišienė
Laurynas Galinskas, III B kl. – III vieta, mokyt. D. Martišienė
IV klasė
Jieva Vilkaitytė, IV B kl. – I vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė
Deimantas Batulevičius, IV D kl. – II vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė
Gerda Šimoliūnaitė, IV A kl. – III vieta, mokyt. Danutė Leščiukaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninė olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Aušrinė Damušytė, II A kl. – I vieta, mokyt. Jolita Sinkevičienė
Jieva Vilkaitytė, IV B kl. – I vieta, mokyt. Gražina Sakalauskienė
Rugilė Maslauskaitė, II B kl. – II vieta, mokyt. Andrius Damušis
Marta Marčiulionytė, I A kl. – III vieta, mokyt. Vaida Kainauskienė

48-oji Lietuvos mokinių rajoninė biologijos olimpiada: 

I klasė
Vilmantas Runas, I B kl. – III vieta, mokyt. Daiva Paškauskienė
II klasė
Aušrinė Damušytė, II A kl. – I vieta, mokyt. Daiva Paškauskienė
III klasė
Edvinas Jurgelaitis, II C kl. – III vieta, mokyt. Jūratė Barabanovienė
Gintarė Janulaitytė, III C kl. – I vieta, mokyt. Daiva Paškauskienė
Neda Striokaitė, III C kl. – III vieta, mokyt. Daiva Paškauskienė
IV klasė
Agnė Ščiukaitė, IV D kl. – I vieta, mokyt. Jūratė Barabanovienė
Jieva Vilkaitytė, IV B kl. – I vieta, mokyt. Daiva Paškauskienė

Lietuvos mokinių respublikinė anglų kalbos rajoninė olimpiada:

Anglų kalbos I–II gimn. klasių konkurse:
Jokūbas Setkauskas, I D kl. – I vieta, mokyt. Laimutė Bielevičienė
Ugnė Deltuvaitė, II A kl. – II vieta, mokyt. Andžela Grikietienė
Miglė Kociūtė, II A kl. – III vieta, mokyt. Andžela Grikietienė

Anglų kalbos III gimn. klasių olimpiada:

Silvija Škėmaitė, III A kl. – I vieta, mokyt. Daiva Čėsnienė
Ieva Jasulaitytė, IIIA, kl. – II vieta, mokyt. Laima Čivinskienė
Rūta Buckiūnaitė, III E kl. – III vieta, mokyt. Jolanta Mickevičienė

47-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Dagnė Mauraitė, III A kl., išvertusi pjesę „Aklas pasimatymas“ iš anglų kalbos, tapo 47-ojo Lietuvos mokinmių jaunųjų filologų konkurso II etapo laureate.

Mokytoja Vaida Kainauskienė.

Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada:

Vilmantas Runas I kl. – III vieta, mokyt. Karpavičienė Vida
Gytis Čepkauskas II kl. – II vieta, mokyt. Karpavičienė Vida
Aleksas Blažaitis II kl. – III vieta, mokyt. Zajankauskienė Violeta
Saulius Vainauskas IV kl. – II vieta, mokyt. Mockienė Marytė
Jieva Vilkaitytė IV kl. – III vieta, mokyt. Bartkuvienė Virginija

Tarptautinis žinių konkursas apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir ekologiją:

Marta Marčiulionytė I A kl. – III vieta
Kamilė Kazlauskaitė I E kl. IV vieta

Mokytoja Daiva Paškauskienė