Viešosios konsultacijos dėl gimnazijos strateginio veiklos plano

Kalendorinius metus, sausio 2 d., gimnazijos bendruomenės atstovai drauge su socialiniais partneriais pradėjome organizuodami viešąsias konsultacijas dėl gimnazijos strateginio veiklos plano 2018–2020 m. Jas moderavo Šiaulių universiteto socialinių mokslų daktarė Jūratė Valuckienė. Konsultacijose dalyvavo ne vien gimnazijos mokytojų, mokinių, mokinių tėvų atstovai, vadovai, bet ir partneriai: Vilkaviškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė, vyr. specialistė Ž. Žilinskienė, Vilkaviškio r.  švietimo pagalbos tarnybos direktorė A. Grinevičienė.

Grupėse diskutavome apie strateginio planavimo nuostatas, principus ir praktiką. Aptarėme strateginio veiklos plano 2018–2020 m. projektą, kurį parengė tam suburta gimnazijos bendruomenės atstovų komanda.

Žengėme dar vieną svarbų žingsnį dialoge, imdamiesi konkrečių veiksmų, įsiklausydami ir išgirsdami vieni kitus. Aktualių gimnazijai klausimų iškėlimas viešam svarstymui padės geriau įsigilinti į iššūkių esmę, bendromis pastangomis suplanuoti veiklų kryptis gimnazijos ateičiai.

Direktorius Arūnas Serneckas