Viešosios konsultacijos dėl gimnazijos strateginio veiklos plano