Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos metodikos taryba

pirmininkė – Irena Skamarakienė, fizikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

sekretorė – Daiva Čėsnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Violeta Zajankauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
  • Virginija Bartkuvienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;
  • Andžela Grikietienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė anglų k. metodikos grupės pirmininkė;
  • Vanda Unguraitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų k. metodikos grupės pirmininkė;
  • Daiva Paškauskienė, biologijos  mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
  • Reda Viktažentienė, dailės mokytoja metodininkė, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
  • Jūratė Krukauskaitė Aušrotienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė;
  • Regina Aleksienė, istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;
  • Andrius Damušis, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkas.