2020 m. gegužės 5–6 d., organizuojama TĖVŲ DIENA

Mieli tėveliai,

Šiuo metu visi išgyvename ypatingą laikotarpį su kitomis sąlygomis, bandome įveikti naujus iššūkius ir prisitaikyti prie esamos situacijos. Jūs turite galimybę nuolat domėtis savo vaikų mokymusi ir pažanga elektroniniame dienyne, tačiau gegužės mėn. 5–6 dienomis, nuo 16.00–18.00 val. kviečiame pabendrauti su dalykų mokytojais, klasių vadovėmis ir administracija, nuotoliniu būdu.

Dėl nuotoliniu būdu vyksiančio pokalbio su pedagogais, tėveliai turi registruotis balandžio mėn. 27–30 d. el. p. Budrys.Antanas@gmail.com arba www.tamo.lt (rašydami gimnazijos dienyno administratoriui, nurodydami vaiko vardą, pavardę, klasę, dalyko mokytoją su kuriuo norėtumėte pabendrauti vardą ir pavardę, pageidaujamą pokalbio laiką bei platformą (telefono skambutis, zoom, facebook, TaMo, el. paštas).

Administracijos ir mokytojų sąrašas