2021–2023 m. strateginio plano priemonių įgyvendinimas 2021 metais (ataskaita)

Baigiantis 2021 m. metams, galime didžiuotis drauge nuveiktais prasmingais darbais, įgyvendintomis veiklomis, skatinančiomis mokinius geriau mokytis, siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Visos bendruomenės (mokytojų, gimnazijos darbuotojų, administracijos, mokinių ir jų tėvų) dėka puoselėjome gimnazijos vertybes ir daugumoje drauge įgyvendinime išsikletus tikslus. Apžvelgdami 2021–2023 m. strateginio plano priemones 2021 metams ir jų rezultatus, pamatysime, kaip sėkmingai galime pasiekti tai ką planavome. Vienybė, pagarba vienas kitam, empatija yra vienos svarbiausių vertybių, padedančių kurti aplinką, kurioje gera mokytis ir dirbti. 

A. Serneckas

Strategino plano 2021 m. įgyvendintų priemonių veiklos ataskaita