2021–2023 m. strateginio plano priemonių įgyvendinimas 2022 metais (ataskaita)

Baigiantis 2022 m. metams, apžvelgiame drauge nuveiktus darbus, įgyvendintas veiklas, skatinančiomis mokinius geriau mokytis, siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Visos bendruomenės (mokytojų, gimnazijos darbuotojų, administracijos, mokinių ir jų tėvų) dėka puoselėjome gimnazijos vertybes ir daugumoje drauge įgyvendinime numatytus tikslus, priemones.

Apžvelgdami 2021–2023 m. strateginio plano priemones 2022 metams ir jų rezultatus, pasiekiame gerų rezultatų, sėkmių kurias planavome. Puoselėdami vertybes – pagarbą vienas kitam, empatiją, drauge galime kurti aplinką ir mikroklimatą, kur gera visiems mokytis ir dirbti. Sutikdami iššūkius, turime galimybę atsiskleisti, atskleisti savo gerąsias savybes, padėti vieni kitiems.

A. Serneckas