2021 m. gegužės 19 d., organizuojama nuotolinė TĖVŲ DIENA

Mieli tėveliai,

Artėjant ugdymo proceso pabaigai, kviečiame gegužės mėn. 19 d. nuo 16.00–18.00 val. virtualiai susitikti su dalykų mokytojais, klasių vadovėmis ar administracija dėl Jūsų vaiko mokymo(si) ir sėkmingo mokslo metų pabaigimo.

Dėl nuotoliniu būdu vyksiančio pokalbio su pedagogais registruokitės gegužės mėn. 10–17 d. el. p. Budrys.Antanas@gmail.com arba www.tamo.lt (rašydami gimnazijos dienyno administratoriui, nurodydami vaiko vardą, pavardę, klasę, dalyko mokytoją su kuriuo norėtumėte susitikti vardą ir pavardę, pageidaujamą pokalbio laiką TEAMS aplinkoje.  Numatytu laiku į vaizdo susitikimą, per Jūsų vaiko prisijungimą, pakvies mokytojas. Prašysime būti pasiruošusiems ir laukti skambučio.

Administracijos ir mokytojų sąrašas