AČIŪ, Jums, mieli Mokytojai

Su mylimais ir gerbiamais mokytojais birželio 23 d. atsisveikinti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokytojų kolektyvas, Vilkaviškio r. savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė susirinko gimnazijos salėje. Šiltus atsisveikinimo žodžius 5-iems gimnaziją paliekantiems mokytojams tarė direktorius Arūnas Serneckas, vicemerė Daiva Riklienė.

„Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakingą darbą. Tikiu, kad ne vienam čia dirbančiam buvote ir esate pavyzdžiu. Linkiu, kiekvienam iš jūsų atrasti daugiau laiko savo pomėgiams, šeimai, sveikatai ir patiems sau“, – linkėjo vicemerė.

Vicemerė įteikė padėkos raštus:

Rimantui Danilevičiui, gimnazijos technologijų mokytojui metodininkui, – už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybiškumo ugdymą.

Irenai Skamarakienei, gimnazijos fizikos mokytojai metodininkei, – už pedagoginį profesionalumą, gerą mokinių ugdymą ir aukštus mokinių pasiekimus.

Marytei Mockienei, gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, – už ilgametį, pasiaukojantį mokytojo darbą, atsakingumą ir pedagoginį profesionalumą, gerus ugdytų mokinių mokymosi pasiekimus.

Andriui Damušiui, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui metodininkui, – už ilgametį darbą, lietuvių kalbos ir literatūros puoselėjimą, nuoširdų pedagoginį darbą, mokinių kūrybiškumo ugdymą.

Birželio 22 d. už pasiaukojantį darbą ir pedagoginį profesionalumą gimnazijos vadovai dėkojo chemijos vyr. mokytojai Danutei Leščiukaitienei.

Gimnazijos pedagogai dėkojo kolegoms už parodytą dėmesį, nuoširdžius palinkėjimus bei įteiktas atsisveikinimo dovanas.

Gerbiamieji Maryte, Danute, Andriau, Rimantai, dabar galite atsibusti kada norite, apsilankyti vietose, kuriose seniai buvote, sudaryti savo tvarkaraščius be apribojimų – tai laisvė, kurią suteikia būsimas gyvenimo laikotarpis. Geros sveikatos, turiningo laiko sau!

Ačiū Jums už prasmingą gyvenimą, kurio patirtimis dalinotės su mokiniais, ačiū už puoselėta darbštumą, pasiaukojimą, pilietiškumą.